Raak de huishoudelijke hulp niet kwijt!

Krijgt u huishoudelijke hulp via de gemeente en komt er iemand bij u wonen? Dan is er een kans dat u de hulp kwijtraakt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een vriend, vriendin, kind of kleinkind bij u intrekt.

Mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, hebben recht op hulp van de gemeente. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook huishoudelijke hulp, zoals stofzuigen en de was doen, is geregeld in de Wmo. Maar wat nu als er iemand in huis woont die wel gezond is? In dat geval moet die waarschijnlijk de handen uit de mouwen steken.

Familie

Als een gezonde partner bij u woont, verwacht de gemeente dat hij of zij (een deel van) de huishoudelijke taken op zich neemt. Hetzelfde geldt voor een inwonende zoon of dochter en voor een inwonend kleinkind. Een volwassen en gezond familielid kan prima ramen zemen en de wc schoonmaken. Familieleden, vrienden en buren die deze zorg verlenen heten mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers

Sommige  gemeenten hebben wel speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot en met 24 jaar die in huis wonen met iemand die zorg nodig heeft. Zij moeten zich nog ontwikkelen, bijvoorbeeld door tijd te besteden aan een studie. Als zij veel tijd aan zorg moeten besteden, kan dat hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staan. Belangrijk om te weten: gemeenten kunnen hier verschillend mee omgaan.

Maatwerk

Huishoudelijke hulp is een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat de gemeente de hoeveelheid hulp moet afstemmen op de situatie. Stel dat een 25-jarige inwonende kleindochter problemen heeft met studeren omdat ze voor oma moet zorgen. Dan zou de gemeente er toch voor kunnen kiezen huishoudelijke hulp aan te bieden. Bespreek dit dus met de gemeente tijdens  het keukentafelgesprek.

Huurder

Van een kamerbewoner die geen familie is, verwacht de gemeente niet dat hij of zij meehelpt in het huishouden. Als u dus een kamer verhuurt aan een willekeurige student, komt uw huishoudelijke hulp niet in gevaar.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo is voor iedereen gelijk. Iedereen die gebruikmaakt van de Wmo betaalt 19 euro per maand.

Melden of niet?

Belangenvereniging voor mantelzorgers MantelzorgNL adviseert om altijd aan de gemeente te laten weten wie er bij u intrekt. Het is aan de gemeente om vervolgens opnieuw met u in gesprek te gaan en  een nieuw ‘keukentafelgesprek’ te voeren.

MantelzorgNL

MantelzorgNL ondersteunt mantelzorgers die in de problemen komen door teruglopende zorg vanuit de Wmo. Meer weten? Kijk op de website van MantelzorgNL.