Samenwerken met professionele zorgverleners? 9 tips

Professionele zorgverleners en mantelzorgers vullen elkaar vaak aan, maar maken daar niet altijd afspraken over. Voor beide partijen is het erg prettig om dat wel te doen.

1. Voer een goed gesprek

Zorg voor een open en respectvolle communicatie. Uw inbreng en die van de professionele zorgverlener zijn even belangrijk. Alleen de rollen en taken verschillen. De thuiszorgmedewerker brengt medische kennis, ervaring en deskundigheid mee. U weet als geen ander wat voor uw naaste belangrijk is.

2. Praat mee

Doe mee bij het opstellen van een zorgplan of behandelplan. U heeft ook het recht om deel te nemen aan voortgangs- en evaluatiegesprekken en u kunt van een zorgverlener verlangen rekening te houden met uw agenda. Zo houdt u zelf de regie.

3. Maak een lijst met vragen

Bedenk van tevoren wat u wilt bespreken met de zorgverlener. Maak een lijstje van uw vragen en zorgen en alle belangrijke zaken waar zij of hij rekening mee moet houden. Wees duidelijk over uw betrokkenheid. Vertel hoe u nu gewend bent te zorgen voor uw naaste en wat u kunt en wil betekenen in zijn of haar dagelijks leven.

4. Houd overzicht

Maak afspraken over de contactmomenten die u met elkaar heeft en de manier waarop u de praktische zorg organiseert. U kunt deze afspraken en taken vastleggen in een zorgplan. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn er online zorgkalenders waarin u alles wat de patiënt aangaat kunt registreren. Een veelgebruikte zorgkalender is bijvoorbeeld Caren Zorgt. Hierin kunt u een zorgpagina aanmaken, waarvoor u zorgverleners en andere betrokkenen kunt uitnodigen. U kunt er berichten met elkaar delen, rapportages lezen en zien wanneer de zorgverlener langskomt. In een filmpje kunt u deze mogelijkheden bekijken. Een vergelijkbare zorgkalender is MantelPlan. Het voordeel van deze kalender is dat u ook aan een professionele zorgverlener van MantelPlan kunt vragen de zorgpagina aan te maken en te beheren.

5. Werk aan een vertrouwensband

Neem de tijd elkaar beter te leren kennen. Samen werkt u aan de beste zorg voor de patiënt. Goed contact en vertrouwen is dan belangrijk. Hoe beter u elkaar begrijpt, des te kleiner de kans op misverstanden.

6. Geef aan als u dingen anders wilt

Ga problemen niet uit de weg. Vindt u het bijvoorbeeld lastig om in de aanwezigheid van uw naaste zaken te bespreken, omdat dat pijnlijk is voor u of degene voor wie u zorgt, vraag dan een persoonlijk gesprek aan. Heeft u een ander idee over het verlenen van zorg dan de professionele zorgverlener, praat daar dan over.

7. Geef aan als het u te veel wordt

De thuiszorgmedewerker zal erop letten of u ondersteuning nodig heeft of signaleren wanneer u overbelast raakt. Geef het zelf ook aan als u het gevoel heeft dat iets te veel wordt. Heeft u hulp nodig uit uw omgeving, maar vindt u het moeilijk dat te vragen, vraag dan de zorgverlener dit te doen.

8. Stel al uw vragen

De thuiszorg of wijkverpleging is uw vraagbaak. U kunt er met al uw vragen terecht. Denk aan informatie over de ziekte, het ziekteproces, het omgaan met de ziekte, risico’s, medicijngebruik, over tijdelijke zorgovername of de inzet van hulpmiddelen.

9. Laat u de weg wijzen.

De zorgprofessional kent de weg. Kan de zorgprofessional uw vraag niet beantwoorden, dan kan hij of zij u wel helpen met doorverwijzen. Een zorgprofessional kent alle hulpverleners, welzijnsorganisaties en andere instellingen in de buurt. Hij of zij weet bij wie u moet zijn en welke stappen u moet zetten.