Snel zorg regelen voor uw ouders

Heeft uw vader of moeder plotseling meer zorg nodig, bijvoorbeeld na een val of een ingrijpende ziekte? Dan kan een verpleeghuis of een andere woonvorm met zorg een goede oplossing zijn. Hoe vindt u een nieuwe woonoplossing en wat moet u allemaal regelen? Dit stappenplan helpt.

Zelfstandig wonen kan lang goed gaan, bijvoorbeeld met hulp van thuiszorg en mantelzorgers. Maar soms gebeurt er opeens iets, waardoor het niet meer gaat. Een valpartij in de badkamer bijvoorbeeld, met een gebroken heup als gevolg. Of iemand wordt plotseling ziek, waardoor de gezondheid snel achteruitgaat. Dan is thuiszorg en mantelzorg plotseling niet meer genoeg. Wat kunt u dan doen?

Tijdelijk 24-uurszorg regelen

Als uw vader of moeder niet meer alleen kan zijn, moet er hulp in huis geregeld worden. U kunt bijvoorbeeld een rooster maken voor verschillende mantelzorgers. U kunt ook buren, vrienden en andere mensen uit het netwerk van uw vader of moeder vragen om af en toe te helpen.
Heeft u meer hulp nodig, dan kunt u ook professionele hulp zoeken, zoals een verpleegkundige of thuiszorg. U kunt zoeken bij reguliere thuiszorgorganisaties, maar u kunt ook zelf zorg inkopen, bijvoorbeeld een zelfstandig werkende verpleegkundige of particuliere thuiszorg.

Een goede indicatie regelen

Voor 24-uurzorg heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij het aanvragen van de indicatie kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld een casemanager dementie, de wijkverpleegkundige, de huisarts of een cliëntondersteuner.
Voor een particulier verpleeghuis heeft u geen Wlz-indicatie nodig.

Kiezen voor thuisblijven of verhuizen

Met een Wlz-indicatie kunt u kiezen of u zorg wilt in een verpleeghuis of thuis. Thuisblijven is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het huis niet geschikt is. Maar als uw vader of moeder al in een gelijkvloerse woning zonder drempels woont, dat bovendien in de buurt van een verpleeghuis ligt, is 24-uurszorg thuis vaak wel te regelen.
Misschien wil uw vader of moeder heel graag thuis blijven, maar vindt u dat zelf geen goed idee. Dat is een lastige situatie, waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Praat erover, liefst ook met andere personen erbij die uw vader of moeder goed kennen, zoals de huisarts, een casemanager of verpleegkundige. Heeft uw vader of moeder dementie, dan kan de Wet zorg en dwang ervoor zorgen dat hij of zij onvrijwillig zorg krijgt.

Kiezen voor een regio

Soms is het meteen duidelijk in welke regio u een nieuwe woning wilt zoeken, bijvoorbeeld als de hele familie in hetzelfde gebied woont. Maar als de kinderen verspreid over het land zijn gaan wonen, is een verhuizing ook een goede kans voor uw vader of moeder om dichterbij een zoon of dochter te gaan wonen. Juist als uw ouder meer zorg nodig heeft, is het fijn om dichterbij te wonen. Soms is het in een andere gemeente ook makkelijker om snel een geschikte woning te vinden.

Woonvorm zoeken

Er komen steeds meer verschillende woonvormen voor ouderen die zorg nodig hebben. Het oude verpleeghuis bestaat nog steeds. Maar er zijn nu ook kleinere woonvormen, onder andere voor mensen met dementie, soms met hun partner. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar:

Overbruggingszorg aanvragen

Is er nog geen plaats in het verpleeghuis van uw keuze? Dan kunt u overbruggingszorg aanvragen. Als u al een keuze heeft gemaakt voor een verpleeghuis, dan moet het verpleeghuis dit regelen. Heeft u nog geen keuze gemaakt, dan kunt u hiervoor terecht bij het zorgkantoor. U kunt ook de huisarts, wijkverpleegkundige of cliëntondersteuner om hulp vragen.

Let op de eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan op verschillende momenten ingaan. In ieder geval gaat de eigen bijdrage in op de datum dat uw vader of moeder wordt opgenomen. Maar als hij of zij thuis overbruggingszorg krijgt in afwachting van een plek in het verpleeghuis, gaat de eigen bijdrage in vanaf de datum van de indicatie. Krijgt hij of zij thuis 20 uur of minder overbruggingszorg per maand? Dan is de eigen bijdrage maar  26,00 euro per maand (2023). Het CAK past de eigen bijdrage achteraf aan.
Als u overbruggingszorg krijgt in een instelling of ziekenhuis, dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage en daarna meestal de hoge. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken van de verschillende eigen bijdragen.