Thuis wonen in combinatie met wonen in het verpleeghuis, kan dat?

Thuis wonen is fijn en vertrouwd, maar voor iemand die veel zorg nodig heeft is een verpleeghuis soms meer geschikt. In een logeer- of respijthuis kan het allebei. Daar krijgen de tijdelijke bewoners de zorg die ze nodig hebben, zodat de mantelzorger even niet hoeft te zorgen.

De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Partners kunnen soms nog tot op hoge leeftijd voor elkaar zorgen. Ook kinderen of vrienden en bekenden kunnen daarbij helpen. Maar als de zorg zwaarder wordt, lukt het niet altijd meer om iedere dag de juiste hulp te verlenen. Verhuizen naar een verpleeghuis is dan niet de enige oplossing. Er zijn ook logeer- of respijthuizen. Daar krijgen mensen begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging en er zijn activiteiten. Verpleeghuiszorg dus, maar dan op tijdelijke basis.

Logeerhuizen zijn vaak onderdeel van een zorginstelling. De persoon die zorg nodig heeft, kan er bijvoorbeeld een week naartoe als de mantelzorger op vakantie is. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals iedere week een paar dagen, of alleen de nachten. Dat hangt van de persoonlijke situatie af.  

Waar vindt u een logeerhuis?

Logeer- en respijthuizen zijn er in het hele land. Op de Sociale Kaart Nederland kunt u zien of er ook logeerzorg bij u in de buurt is. U kunt natuurlijk ook informatie inwinnen bij het wijkcentrum, uw huisarts of de thuiszorg.

Verschillende regels

Op dit moment zijn er verschillende manieren om een vergoeding te krijgen voor de zorg die logeer- en respijthuizen geven. Welke instantie meebetaalt, hangt af van waar u de indicatie aanvraagt. Dat kan de gemeente zijn (vanuit de Wmo), het zorgkantoor (vanuit de Wlz) en/of de zorgverzekeraar (vanuit de Zorgverzekeringswet). Gemeenten bepalen hun eigen regels als het gaat om een vergoeding vanuit de Wmo. Als u gebruik wilt maken van een vergoeding voor tijdelijk verpleeghuiszorg, kunt u de volgende stappen zetten.

Welke stappen moet u zetten?

U kunt het beste eerst navragen bij uw zorgverzekeraar of u een vergoeding kunt krijgen. Op de zorgverzekeringwijzer kunt u nagaan of en wat uw zorgverzekeraar vergoedt. Vervolgens kunt u bij uw gemeente aankloppen. Gemeenten vergoeden logeer- en nachtopvang vanuit de Wmo alleen aan mensen die zelfstandig wonen en die ondersteuning en zorg uit de Wmo en/of zorgverzekering krijgen.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt verpleeghuiszorg voor mensen die dat nodig hebben vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, een zintuiglijke of verstandelijke beperking of dementie. Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u de indicatie krijgt, regelt en vergoedt het zorgkantoor een kortdurend verblijf in de logeeropvang. Bij een 'volledig pakket thuis' of een ‘modulair pakket thuis’ is alleen logeeropvang mogelijk in een Wlz-instelling. U betaalt in alle gevallen een eigen bijdrage aan het CAK.

Pilot logeerzorg

De overheid wil logeerzorg overal beschikbaar maken en een eind maken aan onduidelijkheid rondom te vergoeding. In 2019 startte daarom een pilot logeerzorg  in 10 gemeenten (Westland, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein, Helmond, Ede, Heerde en Assen). In deze gemeenten werd onderzocht hoe logeerzorg het beste werkt en wat de beste manier van financiering is. Het doel is om een stappenplan te maken voor gemeenten, zodat die de logeerzorg lokaal kunnen gaan regelen. Eind november 2020 waren de uitkomsten van de pilot in de verschillende gemeenten bekend.

Verschil met zorghotel

Een logeerhuis is iets anders dan een zorghotel. In een zorghotel kunt u terecht als u een tijdje niet naar huis kunt na een knie- of heupoperatie of een andere ingreep in het ziekenhuis. Meestal wordt een verblijf dan geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgverzekering.