Tips voor beeldbellen bij dementie

Kunt u niet op bezoek bij iemand met dementie of zou u graag vaker contact willen? Misschien kunt u beeldbellen. Ook mensen met dementie kunnen dat leren. Daar is wel wat oefening voor nodig en soms ook begeleiding.

Als er gevaar voor besmetting is, kunnen mensen met dementie vaak geen bezoek ontvangen. Sinds het begin van de coronacrisis is veel ervaring opgedaan met beeldbellen, bijvoorbeeld via Skype, FaceTime en WhatsApp. Deze ervaringen waren voor een groot deel positief. Mensen met dementie kunnen nog veel leren, ook als de dementie al verder is gevorderd.

Gebruik een tablet

Een tablet is een heel handig apparaat om te beeldbellen. Dat komt door het aanraakscherm. Een toetsenbord met muis is een stuk lastiger. Een tablet heeft ook een goed formaat en is makkelijk is schoon te maken. Staan er apps en icoontjes op het startscherm, haal die dan weg, zodat ze niet kunnen afleiden. Zet de tablet op een standaard op tafel. Per ongeluk het scherm aanraken gebeurt dan niet zo snel en de tablet blijft goed staan. Zorg dat het geluid hard genoeg staat. Vermijd het woord computer, om angst te voorkomen. Zeg gewoon dat u met elkaar gaat praten.

Leer een gesprek aannemen

Begin met het leren hoe iemand een gesprek kan aannemen. Daarvoor is het nodig dat u of iemand anders bij de persoon met dementie gaat zitten terwijl er iemand belt naar de tablet. Bij Skype is tikken op het scherm voldoende om een gesprek aan te nemen, bij FaceTime en Whatsapp is een schuif- of veegbeweging over het scherm nodig. Doe dat eerst een paar keer voor en voer een kort gesprek om te laten zien wat er gebeurt. Laat daarna de persoon met dementie het gesprek aannemen, net zolang totdat het lukt. Zorg ervoor dat hij of zij merkt wat het gevolg van die handeling is.
Als het lukt om een gesprek aan te nemen, kunt u de persoon met dementie op afstand gaan bellen. Het is handig om daarvoor een vast tijdstip af te spreken op een vaste dag in de week. Dan werkt de kracht van herhaling.
U kunt ook proberen of u de persoon met dementie kunt leren zelf te bellen. Zet daarvoor één of meer contacten in de contactlijst op de tablet met wie echt gebeld gaat worden. Zet ook een duidelijke foto bij de naam. Als beeldbellen via een tablet niet lukt, kan beeldbellen via de televisie misschien een oplossing zijn.

Vraag een begeleider om hulp

Lukt het de persoon met dementie niet om zelf het gesprek aan te nemen, dan kunt u ook iemand anders vragen dit te doen. Dat kan een buurman of buurvrouw zijn of een verzorgende. Ook dan kan nog wel wat oefening nodig zijn om de aandacht van de persoon met dementie bij het scherm te houden. Lukt het niet in de middag, probeer het dan eens in de ochtend. Misschien is hij of zij dan helderder.

Praat, zing of beweeg

Beeldbellen werkt het beste als de omgeving rustig is. Praat over alledaagse dingen. Grote emoties wekken verwarring op. Stel geen open vragen. Vraag liever ‘heb je gewandeld vandaag?’ dan ‘waar heb je gewandeld?’ Praten hoeft niet eens. U kunt ook samen naar muziek luisteren, zingen en meeklappen met een liedje, gebarenspelletjes doen, voorlezen, foto’s laten zien of samen bewegen. Zo stimuleert u de ander om ook actief te worden en te gaan bewegen.

Gebruik beeldbellen vaker

Als het beeldbellen goed lukt, kunt u het vaker gebruiken. U kunt verzorgenden bijvoorbeeld vragen of u via beeldbellen aanwezig kunt zijn bij gesprekken die zij met de persoon met dementie voeren. Misschien kunt u door middel van beeldbellen samen eten of samen een tv-programma kijken. Zo wordt beeldbellen een manier om elkaar vaker te kunnen zien.