Uw zorgkosten in 2019

De belangrijkste veranderingen voor uw zorgkosten op een rij.

Meer geld naar verpleeghuiszorg

Aan ouderenzorg wordt in 2019 1,8 miljard euro (waarvan aan verpleeghuiszorg: 1,2 miljard euro) meer uitgegeven dan in 2018. In totaal loopt de extra investering in de ouderenzorg deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Zorgpremie: omhoog

De jaarlijkse zorgpremie gaat omhoog, maar de stijging is beperkter dan het kabinet had voorspeld. In plaats van 124 euro meer, betalen we dit jaar gemiddeld ruim 80 euro meer op jaarbasis.

Zorgtoeslag: stijgt

Alleenstaanden gaan er maandelijks, afhankelijk van het inkomen, tussen de 5 en 10 euro op vooruit. Voor gezinnen is dat tussen de 16 en 22 euro. Voor eenpersoonshuishoudens is de maximale zorgtoeslag 94 euro meer en voor meerpersoonshuishoudens is dat 281 euro meer dan vorig jaar. Ook het maximale inkomen om recht te hebben op zorgtoeslag stijgt. Voor alleenstaanden is het grensinkomen 29.562 euro (2019) in plaats van 28.720 euro (2018). Voor toeslagpartners is het grensinkomen 37.885 euro (2019) in plaats van 35.996 euro (2018).

Eigen risico: blijft gelijk

Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft gelijk: 385 euro per jaar.

Basispakket: aangepast

De vergoeding voor zittend vervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (geen ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. Hulp en therapie bij overgewicht en COPD worden ook ruimer. Vrij verkrijgbare paracetamol en vitaminen worden niet langer vergoed. 

Zorgkosten: minder aftrekbaar

In 2019 gaat de belastingherziening van start. Dat betekent dat we stapsgewijs naar 2 belastingschijven gaan in 2021. De tarieven voor de hogere en middeninkomens worden lager, maar ook de aftrekposten worden afgebouwd. Daardoor mogen vooral de hoge inkomens ieder jaar minder aftrekken. Dus niet langer tegen het maximale tarief van 49 procent in 2019, maar steeds 3 procent minder, totdat er in 2023 niet meer dan 37 procent aftrekbaar is.

Aanpak stapeling zorgkosten

Wie zorg nodig heeft, krijgt vaak te maken met verschillende instanties en meerdere kostenposten, onder meer in de vorm van eigen bijdragen. Deze 'stapeling' wordt aangepakt. Wie in 2019 gebruik maakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning, betaalt een vast tarief van 17,50 euro per maand. De maximale eigen bijdrage voor medicijnen uit het Geneesmiddelen Vergoedingssyteem wordt 250 euro per jaar. 

Vermogensbijtelling: omlaag

De vermogensbijtelling voor wie in en instelling verblijft wordt verlaagd van 8 naar 4 procent. Daardoor wordt de eigen bijdrage lager. Mensen die voor het eerst naar een Wlz-instelling verhuizen, betalen eerder de hoge bijdrage. In 2018 was dat na 6 maanden, in 2019 is dit na 4 maanden.

Extra’s voor mantelzorgers

  • Er komt een bewustwordingscampagne voor het stimuleren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de (over)belasting van mantelzorgers meten.
  • Er komt een programma gehandicaptenzorg en complexe zorg, bedoeld om naasten van langdurige zieken zorgen uit handen te nemen.
  • Het kabinet geeft 29 miljoen euro uit aan het bestrijden van eenzaamheid.