Uw zorgkosten in 2021

De belangrijkste veranderingen voor uw zorgkosten op een rij.

Zorgpremie: omhoog

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat in 2021 gemiddeld iets omhoog: tot ongeveer 125 euro per maand. Dat is ongeveer 5 euro per maand meer dan in 2020. 

Zorgtoeslag: stijgt

Voor eenpersoonshuishoudens is de maximale zorgtoeslag 44 euro per jaar meer dan vorig jaar. Zij kunnen nu maximaal 107 euro per maand krijgen. Meerpersoonshuishoudens kunnen 99 euro per jaar meer krijgen. Per maand is dat maximaal 207 euro. Ook het maximale inkomen om recht te hebben op zorgtoeslag stijgt. Voor alleenstaanden is het grensinkomen 31.138 euro en voor toeslagpartners is het grensinkomen 39.979 euro (2021).

Eigen risico: blijft gelijk

Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft gelijk: 385 euro per jaar.

Basispakket: aangepast

De veranderingen in het basispakket in 2021 zijn:
 • Herstelzorg corona
  Als u ernstig ziek bent geweest door het coronavirus, kunt u in bepaalde gevallen herstelzorg vergoed krijgen, zoals fysiotherapie, ergotherapie of dieetadvies. De huisarts of medisch specialist kan beoordelen of u voor herstelzorg in aanmerking komt. Een voorwaarde hierbij is wel dat u meewerkt aan een onderzoek naar het effect van de behandelingen.
 • Vervoer van en naar een dagbehandeling
  Meer mensen krijgen in 2021 een vergoeding voor vervoer naar een dagbehandeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met bepaalde hersenaandoeningen, een verstandelijke beperking of aangeboren hersenletsel. Vraag aan uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
 • Fysiotherapie bij COPD
  Patiënten met COPD die het afgelopen jaar een longaanval hebben gehad zonder ziekenhuisopname én veel last hebben van hun ziekte, kunnen meer fysiotherapie vergoed krijgen.
 • Medicijnen toegevoegd
  Er is een aantal nieuwe medicijnen tegen verschillende soorten kanker toegevoegd aan het basispakket.

Zorgkosten: minder aftrekbaar

Als uw inkomen hoger is dan 68.507 euro, mag u in 2021 nog maar 43 procent van uw zorgkosten aftrekken. In 2022 gaat daar nog 3 procent af en in 2023 nog een keer. Om zorgkosten te mogen aftrekken, moet het bedrag boven de drempel uitkomen. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst

Aanpak stapeling zorgkosten

Wie zorg nodig heeft, krijgt vaak te maken met verschillende instanties en meerdere kostenposten, onder meer in de vorm van eigen bijdragen. Deze 'stapeling' is in 2020 aangepakt en dat blijft in 2021 ook zo. Als u in 2021 gebruikmaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning, betaalt u een vast tarief van 19 euro per maand. De maximale eigen bijdrage voor medicijnen uit het Geneesmiddelen Vergoedingssyteem blijft 250 euro per jaar. 

Vermogensbijtelling: omlaag

De vermogensbijtelling voor wie in een instelling verblijft is in 2019 verlaagd van 8 naar 4 procent. Daardoor wordt de eigen bijdrage lager. Dit blijft zo in 2021. Mensen die voor het eerst naar een Wlz-instelling verhuizen, betalen na 4 maanden de hoge bijdrage.