Veel gestelde vragen over medicijnen

Medicijnen zijn vaak nodig om klachten te voorkomen of te verminderen. Maar het gebruik van medicijnen levert ook vaak vragen op. Lees hier de antwoorden op zes veelgestelde vragen.

1. Ik wil minder medicijnen gaan gebruiken. Hoe pak ik dat aan?

Stop in ieder geval niet op eigen houtje met medicijnen. Uw huisarts, praktijkondersteuner of apotheker kan u hierbij helpen. Hij of zij kan samen met u kijken of alle middelen die u gebruikt nog nodig zijn. Misschien heeft u nieuwe medicijnen gekregen, die andere middelen overbodig maken. Soms kunt u beter een lagere dosering gebruiken nu u ouder bent. Of overstappen op een middel dat u maar één keer per dag hoeft in te nemen in plaats van twee of drie keer. Pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen kunt u onder begeleiding proberen af te bouwen. Als u meer dan vijf verschillende middelen gebruikt voor verschillende aandoeningen, is het altijd verstandig hierover jaarlijks een gesprek te hebben met uw huisarts of praktijkondersteuner. Als uw nieren minder goed werken of als u het afgelopen jaar bent afgevallen, is dat zeker aan te raden.

2. Ik heb last van bijwerkingen. Is daar iets aan te doen?

Als u ouder wordt, wordt het lichaam gevoeliger. Daardoor kunt u meer bijwerkingen krijgen. Daar is niet altijd iets aan te doen, maar soms wel. Bespreek het dus in ieder geval met uw arts. Misschien moet u een lagere dosering gebruiken of zijn er andere middelen die minder bijwerkingen hebben. Of misschien gebruikt u verschillende middelen, die niet goed samengaan. Meld het ook aan uw arts als u medicijnen zonder recept gebruikt. Ook die kunnen in combinatie met de voorgeschreven middelen bijwerkingen veroorzaken of verergeren. Als u moeite heeft met pillen slikken, zijn er soms andere manieren om het middel in te nemen, bijvoorbeeld in poedervorm of als drankje.

3. De thuiszorgmedewerkster helpt mij bij mijn medicijnen. Hoe weet ik zeker dat zij geen fouten maakt?

Thuiszorgorganisaties doen er alles aan om veilig te werken, maar fouten maken is menselijk. Het is daarom belangrijk dat u zelf ook zoveel mogelijk in de gaten houdt welke medicijnen u moet gebruiken. Of vraag uw partner, kinderen of mantelzorger hierbij te helpen. Ook de apotheker kan fouten helpen voorkomen door te zorgen voor een duidelijk en actueel overzicht van medicijnen die u moet innemen. Ook kan de apotheker vertellen hoe een zorgmedewerker het middel moet geven. Een medicijnrol met voorverpakte medicijnen voor ieder moment van de dag kan ook handig zijn. Bij sommige medicijnen is dubbele controle verplicht. In dat geval is het fijn als u zelf kunt nagaan of uw naam op de verpakking staat, of de naam en de hoeveelheid klopt en of u het op de juiste tijd krijgt. Ook een mantelzorger kan deze controle voor u doen.

4. Ik heb van de apotheek medicijnen van een ander merk gekregen dan normaal. Mag dat zomaar?

Dat mag inderdaad. In dit medicijn zit dezelfde werkzame stof, maar het is voor de zorgverzekeraar goedkoper. Daarom wil de verzekeraar dat de apotheek dit middel aan u levert. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, zou het middel even goed moeten werken. Toch merken sommige mensen dat het nieuwe middel minder goed werkt of meer bijwerkingen geeft. Is dat bij u het geval? Bespreek dat dan met uw apotheker of arts. Artsen mogen het oorspronkelijke merk blijven voorschrijven als daar een medische noodzaak voor is. Lukt het niet om het middel dat u het liefst gebruikt vergoed te krijgen? Dan kunt u overwegen om het zelf te betalen. Klachten over medicijnen kunt melden via de website www.meldpuntmedicijnen.nl.

5. Hoe kom ik erachter of ik kan autorijden met de medicijnen die ik gebruik?

In de bijsluiter staat of de medicijnen invloed hebben op uw rijvaardigheid. Is het gevaarlijk om met een bepaald middel de weg op te gaan, dan staat er een waarschuwing op het etiket en zit er een gele sticker op de verpakking. Sommige middelen hebben veel invloed, andere minder. Ook verschilt per geneesmiddel hoe lang u na het innemen van het middel, niet mag rijden. Vraag dat bij twijfel na aan uw arts of apotheker. Ga in ieder geval niet de weg op als u merkt dat u suf of slaperig bent. Wees extra voorzichtig met alcohol, want dat kan uw reactievermogen nog verder beperken. Op de website Rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u per medicijn opzoeken welke invloed het heeft op uw rijvaardigheid.

6. Moet ik mijn medicijnen meenemen als ik naar het ziekenhuis ga?

Tijdens een ziekenhuisopname krijgt u de medicijnen die u nodig heeft van de ziekenhuisapotheek. Maar het ziekenhuis weet niet precies welke medicijnen u thuis gebruikt. Daarom is het handig een voorraadje medicijnen mee te nemen in de originele verpakkingen. Dit geldt ook voor de middelen die u niet op recept gebruikt. Bij een geplande ziekenhuisopname is het gebruikelijk dat u een overzicht van uw medicijnen meeneemt. Het ziekenhuis kan dit overzicht ook opvragen bij uw apotheek als u daarvoor toestemming geeft.