Veelgestelde vragen aan patiëntenverenigingen

Krijg ik de extra kosten die ik vanwege een ziekte moet maken wel vergoed? Op deze vraag kan een patiëntenvereniging u het antwoord geven. Ook voor andere vragen bent u bij een patiëntenvereniging aan het juiste adres. Een aantal voorbeelden.

Longfonds

Kan ik een vergoeding krijgen voor het saneren van mijn woning?
Mensen met astma zijn vaak allergisch voor huisstofmijt. Voor hen is het belangrijk om zo min mogelijk stof in huis te hebben. Een gladde vloer, een leren bankstel en speciale dekbedhoezen helpen daarbij. Het grondig aanpassen van de woning (saneren) kan veel geld kosten.

De vergoedingen voor het saneren van de woning zijn de afgelopen jaren steeds lager geworden. Het Longfonds adviseert om bij de gemeente te informeren naar een vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet kent een onderdeel woonvoorzieningen. De saneringskosten in verband met een huisstofmijtallergie kunnen daaronder vallen. De uitvoering van de Wmo verschilt per gemeente. De gemeente kan bijvoorbeeld een eigen bijdrage vragen.

De gemeente vergoedt voor mensen met een minimuminkomen soms de aanschaf van bijvoorbeeld een droogtrommel vanuit de bijzondere bijstand. Zorgverzekeraars vergoeden soms (een deel van) de kosten van allergeendichte matras-, kussen- en dekbedhoezen. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK):

Wat moet ik weten over werk en inkomen als ik chronisch ziek ben?
U mag niet ontslagen worden vanwege een aandoening. Na een verzuimperiode van 104 weken, mag de werkgever wel ontslag aanvragen. Een reden daarvoor kan bijvoorbeeld zijn dat u niet meer voldoende kunt herstellen om weer aan het werk te gaan, ook niet in aangepaste vorm of een andere functie. De werkgever kan ontslag aanvragen bij het UWV of met u persoonlijk een vaststellingsovereenkomst sluiten. U bent niet verplicht een vaststellingsovereenkomst te accepteren. Vraag in ieder geval juridisch advies voordat u tekent.

Soms is het na een ziekteperiode niet mogelijk om terug te keren naar de oude functie, bijvoorbeeld omdat deze functie (nog) te belastend is. U kunt dan tijdelijk een andere functie krijgen en toch hetzelfde salaris blijven verdienen. Als na 104 weken blijkt dat u niet terug kunt naar uw oude functie, dan kan de werkgever het salaris bijstellen.

Een ziekteperiode kan invloed hebben op uw pensioen. Uw pensioenopbouw is meestal gekoppeld aan het loon dat u krijgt. Als u terugvalt in loon, bouwt u dus ook minder pensioen op. U kunt dit navragen bij uw werkgever of pensioenfonds. Meer informatie vindt u op de website van het NFK.

Harteraad:

Wanneer mag ik na een hartaanval weer autorijden? En bij andere hartklachten?
Na een hartaanval mag u volgens de wet minimaal vier weken niet autorijden. Als u zich goed genoeg voelt, mag u daarna de weg weer op. Heeft u geen hartaanval gehad, maar krijgt u wel dotterbehandelingen? Dan mag u meestal na twee dagen tot een week alweer autorijden. Volg hiervoor de voorschriften van uw behandelend arts. De Harteraad wijst mensen ook op hun eigen verantwoordelijkheid. Gezondheidsklachten zoals duizeligheid en oververmoeidheid, kunnen uw rijstijl beïnvloeden. Ga daarmee dus niet autorijden.

Kijk ook op de website van Harteraad.

Vereniging Spierziekten Nederland:

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van zorg?
Drie verschillende wetten spelen een rol bij het aanvragen van zorg.

  1. De zorgverzekeringswet biedt zorg van de wijkverpleegkundige. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.
  2. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp bij het zelfstandig thuiswonen en meedoen aan de samenleving. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. De Wmo kent een eigen bijdrage.
  3. De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Een indicatie hiervoor vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De Wlz kent een eigen bijdrage.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan kunt u hulp vragen aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die kan adviseren over alle vormen van zorg, hulp of voorzieningen. Cliëntondersteuners worden betaald door de gemeente maar ze werken volledig onafhankelijk. U kunt al om ondersteuning vragen vóórdat u een aanvraag indient voor zorg, hulp of voorzieningen.

Is er al een indicatie voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan kan het zorgkantoor u helpen bij het vinden van een geschikte plek in een instelling. Daarnaast organiseren ook zorgverzekeraars cliëntondersteuning voor hun klanten die gebruikmaken van langdurige, intensieve zorg.

Meer informatie over wetten en regels waar mensen met een spierziekte vaak mee te maken krijgen vindt u op de website van Spierziekten Nederland.

Diabetesvereniging Nederland (DVN):

Kan ik door een gezonde voeding en leefstijl van mijn medicijnen afkomen?
Misschien. Gezond eten en genoeg bewegen kunnen in ieder geval helpen om de nodige medicijnen te verminderen. Vooral de hoeveelheid koolhydraten in uw voeding is van belang. Koolhydraten zitten in suiker, koekjes, brood en frisdrank bijvoorbeeld. Als u daar minder van binnenkrijgt, heeft u meestal ook minder medicijnen nodig om de glucosewaarden in het bloed op peil te houden. Het gevolg is dat u ook minder kans heeft op bijwerkingen en op complicaties zoals hart- en vaatziekten.

Een gezonde levensstijl heeft niet bij iedereen een duidelijk resultaat op de benodigde hoeveelheid medicijnen. Erfelijkheid en het soort diabetes spelen ook een rol. Bij diabetes type 1 kunt u door intensief bewegen de behoefte aan insuline soms met de helft verminderen. Bij diabetes type 2 kan een gezonde(re) leefstijl er zelfs voor zorgen dat u helemaal zonder medicijnen kunt. Overleg hierover met uw behandelaar. Meer informatie vindt u op de website van DVN.