Voor iemand zorgen? Zo pakt u het aan

Zorgen voor een ander is mooi, maar ook tijdrovend en vermoeiend. Alles zelf oplossen is bijna niet vol te houden en in de meeste gevallen is dat ook niet nodig. Maar waar vindt u hulp en ondersteuning?

Wie voor een ander zorgt, komt in een nieuwe wereld terecht. Een wereld van hulpmiddelen, zorgkantoren, onbekende wetten en plotselinge hulptroepen. Een wereld zonder wegwijzers bovendien. U zult uw eigen route moeten bepalen, maar wij helpen u daar graag bij.

Het begin

In het begin is het misschien nog eenvoudig. Af en toe een boodschap doen voor uw oude tante, mee naar het ziekenhuis met uw moeder. Het is te overzien. Maar als er steeds meer zorgtaken op u af komen, kunt u in de problemen komen. Waar vindt u hulp?

De gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bij het Wmo-loket of op de afdeling Welzijn kunt u uit naam van degene voor wie u zorgt, vragen om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagopvang, maaltijdverzorging, begeleiding bij de administratie, of een vervoerspas voor vervoer op maat. De gemeente zal allereerst een gesprek aanvragen met uw vader, moeder of oude tante. U kunt zelf bij dat gesprek aanwezig zijn. Doel van dat gesprek is, om te achterhalen of uw naaste écht een bepaalde voorziening nodig heeft.

Wijkverpleging

Als u medische- of lichamelijke zorg nodig heeft, kunt u bij de wijkverpleging terecht. De verzorgende of verpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen, douchen, steunkousen aan- en uittrekken, aankleden en eten. Soms is verpleging nodig. Bijvoorbeeld als u injecties, medicijnen of wondzorg nodig heeft. Wijkverpleging en (medische) verzorging thuis zijn een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u precies nodig heeft. Wilt u wijkverpleging aanvragen? Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden zijn meestal in dienst van een thuiszorgorganisatie. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. En als dat zo is, dan bekijkt u vervolgens samen welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. U heeft geen indicatie nodig van de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Hulptroepen inschakelen

Hoe houdt u mantelzorg vol? Door erover te praten en hulptroepen in te schakelen zoals familieleden, kinderen of vrienden. Ook buren kunnen mantelzorger zijn. Mantelzorg is minder zwaar als u de taken kunt delen. Iedere woensdagmiddag de krant voorlezen, of iedere donderdag samen naar de markt gaan, is óók mantelzorg geven. Vele handen maken licht werk en bijna niemand vindt het een probleem om iets voor een ander te doen. Zeker niet, als u het samen doet. Informeer ook bij de gemeente naar vrijwilligersorganisaties in de buurt. En de gemeente kan u ook vertellen, welke particuliere organisaties er bij u in de buurt actief zijn.

Zorg-professionals

Degene voor wie u zorgt, heeft bij nood recht op hulp van allerlei professionals. Zij zijn er voor u. Zoals de praktijkverpleegkundige ouderenzorg, de specialist ouderengeneeskunde, de casemanager dementie, de mantelzorgmakelaar, de cliëntondersteuner en de ouderenadviseur. U leest hier meer over deze professionals en waar u ze kunt vinden.

Tot slot: Particuliere hulp of - zorg

Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan. Voor ieder probleem hebben zij wel een oplossing, vaak tegen een betaalbare prijs. Bovendien is er soms een vergoeding van de kosten mogelijk. Hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie? Een bureau voor particuliere zorg regelt bijna alles.  Wilt u 24 uur per dag iemand in huis? Dan kunt u een zogenaamde zorg-au-pair voor ouderen huren. Of zoekt u iemand die af en toe een wandelingetje maakt met degene die zorg nodig heeft? Of iemand die meegaat naar het theater of museum? Het is allemaal mogelijk. De kosten voor particuliere zorg verschillen sterk. Voor een schoonmaakhulp betaalt u bij de meeste bureaus tussen de €20,- en €30,- per uur. De kosten voor een zorg-au-pair bedragen tussen de €2000,- en €7000,- per maand. Particuliere zorg lijkt duur, maar misschien krijgt u een deel van de kosten vergoed. Bijvoorbeeld dat deel van de kosten dat bij de zorg ook wordt vergoed.