Waar kan ik als mantelzorger advies krijgen?

Als u mantelzorger bent, krijgt u er een aantal taken bij. Denk aan praktische zaken, zoals helpen met aankleden en naar de apotheek gaan of uw naaste naar de huisarts brengen. Maar ook regelwerk, zoals het aanvragen van zorg en hulpmiddelen of het bijhouden van de administratie. Komt u er zelf niet uit? Bij deze hulpverleners en instanties kunt u terecht voor advies en steun.

Medewerkers van de thuiszorg

Als de persoon voor wie u zorgt ernstig ziek is of veel zorg nodig heeft, kan de thuiszorg helpen. De medewerkers van de thuiszorg vragen misschien ook hoe het met u als mantelzorger gaat. Of u kunt zelf een gesprek beginnen om uw vragen en zorgen te bespreken. De medewerkers van de thuiszorg kunnen u niet met alles helpen, maar ze weten wel naar wie ze u moeten doorverwijzen.

Huisarts en praktijkondersteuner

Goed contact met uw huisarts is belangrijk. U kunt als mantelzorger de huisarts van uw naaste af en toe bijpraten, zodat uw naaste steeds de juiste zorg krijgt. De huisarts kan u ook informatie geven, bijvoorbeeld als u vragen heeft over de aandoening of ziekte van uw naaste. Geef het ook aan als u zelf lichamelijke of psychische klachten heeft. Hierover kunt u ook een afspraak maken met uw eigen huisarts.

De huisarts kan u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. Dat is een verpleegkundige die aan de huisartsenpraktijk verbonden is. De praktijkondersteuner kan u informatie geven en instructies voor de verzorging en verpleging van uw naaste.

Casemanager dementie

Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn, lichamelijk maar ook emotioneel. U kunt uw huisarts of geriater vragen of u hulp kunt krijgen van een casemanager dementie. Dit is meestal een wijkverpleegkundige die gespecialiseerd is in dementie. De casemanager kan u uitleg geven over dementie en praktische adviezen geven. Hij of zij kent alle instellingen en organisaties bij u in de buurt. Daardoor kan de casemanager zaken makkelijker en sneller regelen dan u dat zelf kunt. De casemanager is er ook voor emotionele steun. Uw zorgverzekeraar vergoedt de casemanager vanuit de basisverzekering.

Cliëntondersteuner

Wilt u als mantelzorger zaken regelen voor uw naaste en komt u er zelf niet uit? U kunt bij uw gemeente vragen of u hulp kunt krijgen van een cliëntondersteuner. Iedereen die hulp of zorg wil aanvragen heeft daar recht op. Deze hulp is gratis. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, een aangepaste douche of huishoudelijke hulp. De taken van een cliëntondersteuner zijn niet landelijk geregeld. Elke gemeente bepaalt zelf wat de cliëntondersteuner voor u doet. Dat kan in iedere gemeente anders zijn.

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de mensen die ze helpen. Ook zijn ze belangrijk voor de samenleving, want zonder hen zou er meer professionele hulp nodig zijn. Daarom is er in elke gemeente een Steunpunt Mantelzorg, waar u gratis terecht kunt.

  • Bij het steunpunt werken mantelzorgconsulenten die u kunt bellen. Ze luisteren naar u en helpen u bij praktische zaken.
  • Een Steunpunt Mantelzorg heeft vaak een mantelzorgmakelaar in dienst of kan u doorverwijzen. Een mantelzorgmakelaar helpt bij het regelen van zaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Denk aan het invullen van formulieren of het regelen van een pgb.
  • Een Steunpunt Mantelzorg organiseert vaak ook cursussen en workshops van één of meer bijeenkomsten. Deze kunt u gratis of tegen een kleine vergoeding volgen, soms ook online.
  • Veel gemeenten organiseren lotgenotencontact voor mantelzorgers. U kunt dan in contact komen met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Soms zijn er gespreksgroepen voor specifieke groepen mantelzorgers, bijvoorbeeld voor mantelzorgers die voor een naaste met dementie zorgen.

Ergotherapeut

Iemand helpen met aankleden, douchen of naar het toilet gaan, is lichamelijk zwaar. Ergotherapie kan voorkomen dat u overbelast raakt. Zo leert een ergotherapeut u hoe u uw naaste het best kunt ondersteunen. Ook kan een ergotherapeut kijken naar de inrichting van de woning of naar hulpmiddelen die het werk voor u verlichten.

Belangenorganisatie mantelzorgers

MantelzorgNL is een organisatie die opkomt voor mantelzorgers. Op de website Mantelzorg.nl kunt u veel informatie kunt vinden. U kunt ook bellen met de Mantelzorglijn. Heeft u meer nodig dan een eenmalig advies, dan kunt u gebruikmaken van het Meedenktraject. U krijgt dan tijdelijk begeleiding van de mensen van MantelzorgNL tijdens een aantal telefoongesprekken.

Patiëntenvereniging

Heeft uw naaste dementie, de ziekte van Parkinson of kanker? Nederland kent voor bijna iedere ziekte of aandoening een patiëntenvereniging. Bij zo’n vereniging kunt u terecht voor advies, maar u kunt er ook in contact komen met lotgenoten. Vaak moet u lid worden, maar dat is niet altijd nodig om advies te krijgen.