Wat doet de wijkverpleegkundige?

Wie doet wat in de thuiszorg? Dat is voor veel mensen een lastige vraag. In dit artikel geven we aan wat de rol van de wijkverpleegkundige is. Ook leest u hoe u zorg van de wijkverpleging aanvraagt.

Woont u thuis, maar kunt u door een ziekte of een beperking niet goed voor uzelf zorgen? Of heeft u medische verzorging aan huis nodig? Dan kunt u wijkverpleging aanvragen.

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging is verpleging en persoonlijke zorg thuis. Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging of het toedienen van medicijnen. Verzorging is bijvoorbeeld helpen bij wassen en douchen of helpen bij het aankleden. U krijgt hulp van een verpleegkundige of verzorgende die is opgeleid voor de verpleging of verzorging die u nodig heeft.

Wat doet een wijkverpleegkundige?

De verpleegkundige of verzorgende kan de volgende taken uitvoeren.

Zorg regelen

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Wat kunt u zelf, waar kunnen mantelzorgers bij helpen, waar heeft u hulp bij nodig? De wijkverpleegkundige kijkt niet alleen naar verpleging en verzorging, maar ook naar uw behoefte aan hulp bij het huishouden, fysiotherapie of ergotherapie. Daarom overlegt de wijkverpleegkundige vaak ook met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut of ergotherapeut. De wijkverpleegkundige betrekt hier ook uw mantelzorgers bij, als die er zijn. Aan de hand van alle informatie bepaalt en regelt de wijkverpleegkundige de zorg en hulp die nodig is.

Medische zorg geven

De wijkverpleegkundige geeft medische zorg, zoals een infuus aanleggen, een wond verzorgen en stoma- en katheterzorg. De wijkverpleegkundige kan ook medische zorg geven als u meerdere ernstige gezondheidsproblemen heeft.

Helpen bij uw persoonlijke verzorging

U kunt ook hulp krijgen bij het aan- en uittrekken van steunkousen, wassen, aankleden en medicijnen innemen. De wijkverpleegkundige doet dit meestal niet zelf. Hiervoor krijgt u hulp van andere thuiszorgmedewerkers.

De wijk gezond houden

De wijkverpleegkundige heeft regelmatig overleg met andere hulpverleners en maatschappelijke organisaties in de wijk. Denk aan politie, GGD, maatschappelijk werk en instanties die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Het doel hiervan is om te stimuleren dat wijkbewoners gezonder gaan leven.

Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet nodig. Veel wijkverpleegkundigen werken bij een thuiszorgorganisatie. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen waar u terecht kunt. Vindt de wijkverpleegkundige dat u geen recht op zorg heeft? Overleg dan met uw huisarts wat u kunt doen. 

Hoe vaak en hoe laat komt de wijkverpleegkundige langs?

Hoe vaak en wanneer de wijkverpleegkundige of verzorgende bij u langskomt, is vooral afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Voor sommige medische zorg is een vast tijdstip nodig. Voor andere handelingen is een vast tijdstip minder belangrijk. De thuiszorgmedewerkers hebben meestal een volle agenda. Daarom is het niet altijd mogelijk om een vast tijdstip af te spreken.

Kan ik ook ’s nachts wijkverpleging krijgen?

Als de wijkverpleegkundige heeft bepaald dat u ook ’s nachts medische zorg nodig heeft, dan krijgt u die van de wijkverpleging.

Wie betaalt de zorg via de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige kijkt welke zorg noodzakelijk is. Dit noemen we een indicatie. Deze indicatie heeft u nodig om zorg vergoed te krijgen. U krijgt de zorg van de wijkverpleegkundige vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico. Uw zorgverzekeraar geeft de vergoeding rechtstreeks aan de thuiszorgorganisatie.

In sommige gevallen kunt u de wijkverpleegkundige zorg via een persoonsgebonden budget (pgb) inkopen. Dat is mogelijk als u langer dan één jaar zorg nodig heeft of als het gaat om palliatief terminale zorg. Bij zorg via een pgb kiest u zelf de zorgverlener(s) en sluit u zelf het contract met uw zorgverlener(s) af. U betaalt de zorg uit het budget dat u van uw zorgverzekeraar ontvangt.

Ben ik vrij in mijn keuze voor een wijkverpleegkundige?

Ja, maar het is verstandig om vooraf aan uw zorgverzekeraar te vragen met welke wijkverpleegkundigen of welke thuiszorgorganisatie de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Als u een wijkverpleegkundige inschakelt met wie uw verzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u maar een deel van de kosten vergoed.