Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon voor u?

Iedereen die gedwongen zorg krijgt, mag gebruik maken van de hulp van een cliëntvertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld iemand met dementie die thuiszorg krijgt. Of iemand met een verstandelijke beperking, die gedwongen is opgenomen. Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon voor u?

De Wet zorg en dwang regelt dat iemand met dementie of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg kan krijgen. Zo kan iemand met dementie bijvoorbeeld in een verpleeghuis worden opgenomen. Daardoor heeft die persoon minder vrijheid en bewegingsruimte. Als er problemen zijn met de gedwongen zorg, kan de cliëntvertrouwenspersoon helpen. Iedereen die gedwongen zorg krijgt, heeft recht op deze hulp en kan zelf bij de cliëntenvertrouwenspersoon terecht met vragen. Maar ook de mantelzorger van de persoon die gedwongen zorg ontvangt kan bij deze hulpverlener terecht voor vragen. De cliëntvertrouwenspersoon beantwoordt vragen, geeft informatie en ondersteunt.

Dit kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen

  • Helpen inzicht te krijgen in de redenen voor gedwongen zorg.
  • Informatie geven over de rechten van de mensen die gedwongen zorg krijgen.
  • Adviseren welke stappen u kunt nemen als u ergens niet tevreden over bent of als u een klacht heeft.
  • Helpen bij het indienen van een klacht en bij het schrijven van brieven en mails.
  • Helpen bij de voorbereiding van gesprekken met de zorgverlener.
  • Ondersteunen bij gesprekken met een zorgverlener.

Onafhankelijke hulpverlener

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt alleen voor de persoon die gedwongen zorg krijgt of voor zijn vertegenwoordiger. De cliëntvertrouwenspersoon werkt dus niet voor de overheid of voor de zorginstelling. Hij staat naast de cliënt, denkt mee over oplossingen en handelt alleen in het belang van de cliënt. Alles wat u bespreekt met een cliëntvertrouwenspersoon is in vertrouwen. De cliëntvertrouwenspersoon mag alleen informatie delen met anderen over bepaalde situaties als de persoon zelf of zijn vertegenwoordiger daar toestemming voor geeft. Een zorginstelling mag dus niet zonder toestemming een dossier inzien.

Eigen initiatief

Een cliëntvertrouwenspersoon kan ook zelf opmerken dat iemand niet de zorg krijg waar hij recht op heeft. In dat geval kan hij of zij dit zelf bespreken met de zorginstelling of zorgverlener. Dat kan ook als de persoon zelf of zijn vertegenwoordiger niet in staat is een klacht te uiten. Daarbij hoeft de naam van de persoon die het betreft niet genoemd te worden. Als de zorgverlener niets doet met de signalen, of niet snel genoeg, dan kan de cliëntvertrouwenspersoon naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stappen en vragen de zaak in behandeling te nemen.

Waar vindt u een cliëntvertrouwenspersoon?

Elke regio heeft zijn eigen cliëntenvertrouwenspersonen. Uw zorgaanbieder kan u vertellen waar u een cliëntvertrouwenspersoon kunt vinden. Dat kan de zorginstelling zijn waar iemand is opgenomen, de thuiszorgorganisatie of de huisarts. De hulp van een cliëntvertrouwenspersoon is gratis.