Wat doet een praktijkondersteuner?

Praktijkondersteuners nemen de huisarts werk uit handen. In de meeste huisartsenpraktijken zijn ze aanwezig. Praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur en u kunt er terecht voor advies, begeleiding en overleg, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. 

De praktijkondersteuner huisartsenzorg wordt ook wel POH genoemd. Hij of zij doet precies wat het woord zegt, de praktijk van de huisarts ondersteunen. De POH vervangt de huisarts niet. De huisarts geeft instructies aan de praktijkondersteuner en blijft verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen. Een praktijkondersteuner is geen doktersassistent. Een doktersassistent is het eerste aanspreekpunt voor patiënten, beantwoordt de telefoon, maakt afspraken en geeft informatie. Ook voert de assistent kleine medische handelingen uit, zoals een bloeddrukmeting, een oor uitspuiten of een hechting verwijderen. Het werk van een praktijkondersteuner gaat verder. Vaak vindt u in de huisartsenpraktijk twee praktijkondersteuners: Een praktijkondersteuner somatiek, voor lichamelijke klachten en een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor psychische klachten.

Lichamelijke klachten

Een praktijkondersteuner somatiek geeft begeleiding, ondersteuning en advies aan mensen met chronische aandoeningen, zoals longziekten, hart- en vaatziekten en/of diabetes. Deze POH voert controles uit, zoals bloeddruk meten en bloed prikken om bloedwaardes te controleren, bijvoorbeeld bij diabetes. De praktijkondersteuner begeleidt u bij het gebruik van medicijnen. Ook bespreekt de POH met u hoe u met de ziekte(n) moet omgaan en krijgt u advies over een gezonde leefstijl. Zo nodig kan de POH u doorverwijzen naar andere zorgverleners.  Meestal kunt u via de balie een afspraak maken met de praktijkondersteuner somatiek, vaak na doorverwijzing door de huisarts.

Psychisch

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg is gespecialiseerd in psychische klachten. Met deze POH kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. De POH helpt u om uw problemen te verhelderen en kan u kortdurend begeleiden en behandelen. In veel gevallen kunt u hierna zelf uw problemen de baas met behulp van de inzichten die u heeft gekregen. Als het nodig is kan de POH u ook doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Bij psychische problemen maakt u eerst een afspraak met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar de POH ggz.

Ouderen

Sommige huisartspraktijken hebben ook een praktijkondersteuner ouderenzorg voor mensen van 75 jaar en ouder. Deze praktijkondersteuner kan op huisbezoek komen en met u bespreken hoe het met u gaat. Ook kijkt deze POH welke hulp en ondersteuning u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en gezond te blijven. De POH ouderenzorg weet veel over aandoeningen waar vooral ouderen last van hebben en kan adviseren over ondersteuning. Als u zorg nodig heeft, kan de praktijkondersteuner helpen die te organiseren. Als uw huisarts een praktijkondersteuner ouderenzorg heeft, dan kunt u daar meestal via de balie een afspraak mee maken als u 75 jaar of ouder bent. Het kan ook zijn dat de praktijkondersteuner u uitnodigt voor een gesprek.

Voordelen

Het voordeel van praktijkondersteuners is dat ze meer tijd hebben dan de huisarts. U kunt er vaak snel terecht en er is genoeg tijd om dieper op zaken in te gaan. Ze overleggen altijd met de huisarts, die eindverantwoordelijk blijft voor de behandeling. De praktijkondersteuner wordt net als de huisarts vergoed uit de basisverzekering en u betaalt er geen eigen risico of eigen bijdrage voor. Net als de huisarts heeft een praktijkondersteuner een beroepsgeheim. Wilt u liever niet door een praktijkondersteuner geholpen worden, praat hier dan over met uw huisarts. In de meeste gevallen zal de huisarts niet de tijd voor u kunnen uittrekken die een praktijkondersteuner voor u heeft. Maar als het alleen gaat om noodzakelijke controles, dan kunt u vragen of de huisarts deze wil doen.