Wat is een mantelzorgverklaring en hoe komt u eraan?

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat nog niet. Toch vragen veel organisaties er wel naar. Hoe kan dat? Wat is een mantelzorgverklaring eigenlijk? En hoe komt u eraan?

Er bestaan veel regelingen die mantelzorgers ondersteunen. Om van deze regelingen gebruik te kunnen maken, moeten mantelzorgers bij instanties vaak kunnen aantonen dat zij mantelzorger zijn. Maar een officieel bewijsmiddel hiervoor bestaat niet.  De overheid werkt al een tijdje aan een standaardregeling voor de mantelzorgverklaring. Helaas is deze regeling nog niet klaar en is het voor veel mantelzorgers niet duidelijk hoe ze aan een mantelzorgverklaring kunnen komen.

Wanneer een mantelzorgverklaring?

Er zijn verschillende situaties en regelingen waarvoor een mantelzorgverklaring nodig is. Een paar voorbeelden.

 • Bij de woningbouwvereniging is medehuurderschap vanwege mantelzorg vaak alleen maar mogelijk als de aanvrager een mantelzorgverklaring kan laten zien.
 • Bij de aanvraag van een parkeervergunning op basis van mantelzorg wil de gemeente soms een mantelzorgverklaring zien.
 • Voor het toestaan van zorgverlof willen sommige werkgevers eerst een mantelzorgverklaring zien.
 • Bij de vergunningsaanvraag voor een mantelzorgwoning is een mantelzorgverklaring vaak vereist.
 • Heeft u een uitkering en wilt u een vrijstelling van sollicitatieplicht omdat u mantelzorg verleent, dan moet u een mantelzorgverklaring laten zien.
 • Een student die ook mantelzorger is, heeft soms een mantelzorgverklaring nodig voor hij zijn inschrijvingsduur aan school of universiteit kan verlengen.

Zo komt u aan een mantelzorgverklaring

De meeste organisaties die om een mantelzorgverklaring vragen, willen dat de huisarts zo’n verklaring opstelt. Maar lang niet alle huisartsen doen dit. Als de huisarts geen mantelzorgverklaring wil opstellen, dan moet u zelf informatie en bewijs aanleveren. Deze tips helpen daarbij.

 • Vraag de wijkverpleegkundige of de thuiszorg of zij een verklaring willen opstellen. Ze zijn hiertoe niet verplicht, maar hun verklaring kan helpen om te bewijzen dat u mantelzorger bent. In deze verklaring moet dan in ieder geval staan dat u mantelzorg verleent en aan wie.
 • Voeg een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zorgverzekeringswet-indicatie bij uw verklaring.
 • Heeft u van uw gemeente mantelzorgwaardering gekregen? Voeg dit dan ook toe.
 • Sommige organisaties accepteren een overzicht van uw mantelzorgtaken als mantelzorgverklaring. In zo’n overzicht vermeldt u welke taken u als mantelzorger uitvoert. Vermeld daarbij ook hoeveel uur u wekelijks mantelzorgt. Vergeet daarbij niet dat taken als koken, boodschappen doen, stofzuigen en vervoer ook mantelzorgtaken zijn.
 • Komt u er niet uit? Nederland telt ongeveer 450 mantelzorgsteunpunten. De medewerkers van deze steunpunten zijn er om mantelzorgers te helpen. Kijk op MantelzorgNL.