Wat is een zorgkantoor?

Heeft u langdurige zorg nodig? Dan krijgt u te maken met het zorgkantoor. Maar wat is een zorgkantoor eigenlijk? En wat kan het zorgkantoor voor u betekenen?  

Zorgkantoren zijn nog niet zo bekend. Toch regelen ze veel voor u. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat u de juiste langdurige zorg krijgt. Uw woonplaats bepaalt bij welk zorgkantoor u hoort. Het maakt daarbij niet uit waar u verzekerd bent. De  hulp van het zorgkantoor en ook hun bemiddeling is gratis. Dit kan een zorgkantoor voor u betekenen.

Hulp bij kiezen

Er zijn allerlei vormen van langdurige zorg. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken? Het zorgkantoor kan u adviseren en informeren over het regelen en uitvoeren van langdurige zorg. Wilt u liever een onafhankelijk advies? Dan kunt u terecht bij een organisatie voor cliëntondersteuning die geen banden heeft met het zorgkantoor of met zorgverleners. Vraag bij uw zorgkantoor om een verwijzing. Cliëntondersteuning is gratis, u heeft er recht op.

Bemiddelen

Kunt u niet terecht bij de instelling of zorgverlener van uw keuze? Het zorgkantoor kan u helpen bij het vinden van een andere aanbieder. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt, en graag wilt overstappen. Ook dit kan het zorgkantoor voor u regelen.

Overbruggingszorg

Komt u op een wachtlijst voor een verpleeghuis? Dan heeft u recht op overbruggingszorg, tot er een plekje voor u is. De zorg kan thuis plaatsvinden, of tijdelijk in een andere instelling. Het zorgkantoor regelt dit voor u.

Persoonlijk zorgplan

Als u al in een verpleeghuis verblijft, maakt het verpleeghuis samen met u een persoonlijk zorgplan. Hierdoor wordt duidelijk welke zorg bij u past. Krijgt u thuis langdurige zorg, of regelt u de zorg zelf via een persoonsgebonden budget (pgb)? Ook dan kunt u een persoonlijk zorgplan maken. Bijvoorbeeld samen met de wijkverpleegkundige. Als u dat wilt, kan het zorgkantoor ook iemand aanwijzen die u daarbij helpt.

Liever zorg via een persoongebonden budget (pgb)?

Wilt u de langdurige zorg zelf inkopen via een pgb? Daar komt veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld zelf de administratie bijhouden. Het zorgkantoor nodigt u daarom uit voor een persoonlijk gesprek. Dit heet het 'bewuste keuze gesprek'.

Continuïteit van zorg

Het zorgkantoor is er samen met de zorgverlener verantwoordelijk voor dat de zorg aan u altijd doorgaat. Ook als een instelling of zorgverlener geen zorg meer kan leveren. Bijvoorbeeld bij financiële problemen. Het zorgkantoor moet dan samen met de zorgverlener regelen dat een nieuwe zorgverlener de zorg overneemt. Deze regel geldt niet als u zelf uw zorg inkoopt via een pgb.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over uw zorgkantoor? Dan kunt u een klacht indienen via de website van het zorgkantoor. U kunt ook terecht bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa let erop of de zorgkantoren hun werk goed doen.

Waar vindt u uw zorgkantoor?

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, die allemaal in een eigen regio werken. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u terecht kunt? Ga naar de website van Zorgverzekeraars Nederland en vul uw postcode in.