Wat is het verschil tussen een particulier en een niet particulier verpleeghuis?

Er komen steeds meer particuliere verpleeghuizen. Waarin verschillen deze particuliere verpleeghuizen van andere verpleeghuizen waarvan de overheid de meeste kosten voor verblijf betaalt? Kunnen we er altijd blijven wonen? En kun je er ook wonen met alleen AOW?

Er zijn rond de 300 particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Er zijn verpleeghuizen in bestaande woningen, in nieuwbouwpanden en de nieuwste vorm is de zorgvilla. Dat is een verpleeghuis in een monumentale villa. Al deze verpleeghuizen zijn bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en die graag in een kleine groep wonen. Veel van deze huizen richten zich op mensen met dementie.

Verschil met traditioneel verpleeghuis

De dienstverlening in een particulier verpleeghuis gaat verder dan in een normaal verpleeghuis. In een zorgvilla kookt bijvoorbeeld een chef-kok. Bovendien is de kans groot, dat de bewonersgroep bestaat uit gelijkgestemden. In een traditioneel verpleeghuis zijn meestal veel kamers. De nieuwe verpleeghuizen hebben 15 tot 25 kamers. Daardoor is er veel tijd en aandacht voor de bewoners en kunnen zij veel zelf kiezen. Ze krijgen bijvoorbeeld begeleiding bij het uitoefenen van hun eigen hobby’s, zoals schilderen of muziek maken. Dat maakt de zorg duurder. Hoe beter de locatie, het huis, de appartementen en de aangeboden diensten, hoe hoger de prijs. In een niet particulier verpleeghuis kunt u alleen wonen met een indicatie voor langdurige zorg. In een particulier verpleeghuis kunt u ook wonen zonder indicatie voor zorg. Dat maakt het voor echtparen gemakkelijker om bij elkaar te blijven. Samen verhuizen is dus mogelijk.

Indicatie aanvragen

In een particulier verpleeghuis wordt u gezien als een zelfstandige bewoner. Daarom betaalt u als bewoner het verblijf en de diensten zelf. De kosten voor de zorg kunt u wel vergoed krijgen. Die vergoeding kan op twee manieren geregeld zijn: via de Zorgverzekeringswet of via de Wet langdurige zorg. Als u alleen thuiszorg nodig heeft, kunt u een beroep doen op de Zorgverzekeringswet. Bij uw zorgverzekeraar vraagt u dan een persoonsgebonden budget aan. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Heeft u 24-uurszorg nodig? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met die indicatie heeft u recht op zorg via een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). U kunt deze vergoedingen ook krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget, zodat u zelf de zorg kunt kiezen. Voor Wlz-zorg betaalt u wel een eigen bijdrage aan het CAK. Meer hierover leest u in het artikel Hoe regel ik 24-uurszorg thuis?

Welk verpleeghuis is geschikt?

Ook de traditionele verpleeghuizen veranderen. Ze gaan bijvoorbeeld ook in kleinere groepen werken, zodat het personeel meer persoonlijke aandacht aan bewoners kan geven. Als u daarnaar op zoek bent, bent u dus niet afhankelijk van een particulier verpleeghuis. Traditionele verpleeghuizen zijn goed ingesteld op bewoners die intensieve zorg nodig hebben. Er is altijd een arts aanwezig en er is veel kennis en ervaring met ingewikkelde zorg. In een zorgvilla wonen de bewoners zelfstandig. Ze hebben daarom ook een eigen huisarts. Gelukkig kunnen particuliere zorgvilla’s en andere particuliere verpleeghuizen wel vaker een specialist ouderengeneeskunde inschakelen, die actief is in de wijk. Als een bewoner erg achteruitgaat en meer zorg nodig heeft, moet hij of zij soms alsnog verhuizen naar een normaal verpleeghuis.

Alleen AOW

De meeste particuliere verpleeghuizen zijn vrij duur, maar er zijn ook een aantal verpleeghuizen die betaalbaar zijn voor bewoners die minder te besteden hebben. De meeste zorgvilla’s kosten tussen de 3000 en 6000 euro per maand aan huur en dienstverlening. Enkele particuliere woonzorghuizen hebben een huurprijs onder de 850 euro per maand. Als de huur onder de huurtoeslaggrens ligt (808,06 euro in 2023), is het mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Zo is het zelfs met alleen een AOW mogelijk in een particulier huis te wonen. Voorbeelden hiervan zijn het Ben Oude Nijhuis in een voormalig klooster in Rotterdam, Dagelijks Leven met meer dan 90 kleinschalige woonvoorzieningen in het land of Kloek in Amsterdam en Roosendaal.

Goedkoper

Als u eigen vermogen heeft, dan kan een particulier huis voordelig uitpakken in vergelijking met een niet particulier verpleeghuis. Dat komt omdat u voor een niet particulier verpleeghuis een hoge eigen bijdrage moet betalen als u veel spaargeld heeft. Die eigen bijdrage kan oplopen tot 2652,40 euro per maand (2023). Deze eigen bijdrage dekt de totale kosten voor wonen en zorg. Eventuele waskosten komen hier nog bij. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg in een particulier verpleeghuis is nooit hoger dan 966,60 euro per maand. Die eigen bijdrage is alleen voor de zorg. De kosten voor de huur en de dienstverlening komen daar nog bij. Bij een particulier verpleeghuis is dat meestal de grootste kostenpost. Als u de kosten van een verpleeghuis betaalt uit spaargeld, neemt uw spaargeld af. In een niet particulier verpleeghuis daalt daardoor ook de eigen bijdrage. In een particulier verpleeghuis moet u dezelfde kosten blijven betalen voor huur en dienstverlening, ook als u minder spaargeld heeft.