Wat is het verschil tussen een verpleeghuis, hospice en een zorghotel?

U heeft zorg nodig en kunt niet meer thuis blijven wonen. Dan moet u een moeilijke beslissing nemen. Gaat u naar een verpleeghuis of een zorghotel? Of wordt het een hospice? Om u te helpen bij uw keuze, zetten we de verschillen op een rijtje.

Zorghotel voor tijdelijke zorg

Een zorghotel is geschikt voor tijdelijke zorg buitenshuis. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger is uitgevallen. Of als uw gezondheid tijdelijk minder goed is. U blijft in het zorghotel tot u weer genoeg bent opgeknapt om naar huis te gaan. U kunt ook naar een zorghotel voor een korte vakantie. U krijgt daar de zorg die u nodig heeft. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw verzekering. De vergoeding voor een zorghotel bestaat uit twee delen: verblijf en zorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt eventueel uw verblijf. Dit hangt af van uw situatie en uw verzekering. De zorg kan vergoed worden via een zorgindicatie van Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het zorghotel kan u helpen met het aanvragen van zo'n indicatie, vraag daarnaar. Heeft u al een zorgindicatie, omdat u thuis al werd verzorgd? Het zorghotel neemt dan contact op met uw zorgaanbieder en neemt de zorg tijdelijk over.

Verpleeghuis voor langdurige, intensieve zorg

Een verpleeghuis is geschikt als u voortdurend (intensieve) zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld door een chronische ziekte. Of bij een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening. U verhuist naar een veilige, volledig verzorgde woonomgeving. Uw huisarts of wijkverpleegkundige vraagt de opname aan. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft daarna de indicatie af. Hierin staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. Als u een indicatie heeft voor verpleeghuiszorg, vergoedt uw zorgverzekeraar de verpleeghuiszorg. U betaalt zelf een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw 'verzamelinkomen' van twee jaar geleden. U vindt dit bedrag terug in uw aangifte inkomstenbelasting. Bij dit inkomen wordt ook nog 8 procent van uw vermogen opgeteld. Naast het 'gewone' verpleeghuis, bestaan er ook nog zogenaamde particuliere verpleeghuizen. Voor deze verpleeghuizen heeft u géén indicatie nodig. U kunt er altijd terecht, eventueel samen met uw echtgenoot of echtgenote. De kosten voor wonen en zorg betaalt u zelf. Hoe regel ik een particulier verpleeghuis?

Hospice als u niet meer kunt genezen

In een hospice kunt u terecht als u niet meer kunt genezen. Hospices zijn kleinschalig opgezet en huiselijk ingericht. U komt in aanmerking voor een hospice als uw levensverwachting korter is dan drie maanden. Er is een ondertekende verklaring van een arts nodig waarin dit staat. Een huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice. Maar u kunt u ook zelf aanmelden. Er zijn twee verschillende soorten hospices:
  • Het High-Care hospice. In een High-Care hospice is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Ook hebben sommige High-Care hospices een eigen arts.
  • Het Bijna-thuis-huis. Hier zijn geen zorgprofessionals in dienst. Vrijwilligers werken samen met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt bij uw eigen huisarts, of bij een arts die verbonden is aan het hospice.
De kosten voor een hospice worden meestal vergoed. Er zijn verschillende mogelijkheden: de Wet langdurige zorg (Wlz), de regeling Eerstelijns verblijf (ELV) of de aanvullende verzekering.