Wat kan een ergotherapeut voor u betekenen?

Aankleden, tandenpoetsen, boodschappen doen en koken. We doen het dagelijks en denken daar meestal niet veel over na. Maar wat als u dat zelf niet meer kunt? Dan kan een ergotherapeut u helpen.

Ergotherapie is bedoeld om allerlei dagelijkse handelingen te kunnen blijven doen of om die opnieuw te leren. Dankzij ergotherapie kunt u bijvoorbeeld uw eigen huishouden blijven doen, ook als bewegen lastiger wordt.  Zo kan een ergotherapeut opname in een zorginstelling helpen voorkomen of uitstellen.

Voor wie?

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die dagelijkse handelingen en activiteiten niet goed meer kunnen uitvoeren. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan uit bed, fietsen, (huishoudelijk) werk, hobby’s en autorijden. Als u dit zelf niet meer goed kunt, heeft dat vaak grote invloed op uw leven. Een ergotherapeut kan u dan helpen.

Wat houdt de hulp in?

Welke hulp u precies krijgt, hangt af van wat u nodig heeft. Als u vaak valt, krijgt u bijvoorbeeld tips over hoe u het beste uit bed kunt stappen. Ook kijkt de ergotherapeut welke aanpassingen nodig zijn in huis, om de kans op vallen te verkleinen. Denk aan het weghalen van drempels en het plaatsen van trekkoorden om het licht aan te doen. Ergotherapie kan ook betekenen dat u hulp krijgt bij het bedenken van geheugensteuntjes, als u vaak iets vergeet. Of bij het maken van een weekplanning en het aanbrengen van meer structuur in een dag, als u daar zelf moeite mee heeft. Ook kan een ergotherapeut hulpmiddelen adviseren die het huishouden makkelijker maken en die u kunnen ondersteunen bij het lopen.

Wanneer krijgt u ergotherapie?

Iedereen die moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen kan de hulp van een ergotherapeut inschakelen. Vaak is terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname het moment waarop ergotherapie start.

Waar vind ik een ergotherapeut?

Op de website van de Beroepsvereniging van Ergotherapeuten kunt u zoeken naar een therapeut bij u in de buurt. U kunt ook bij uw huisarts terecht voor gegevens van een therapeut.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Aanvullende pakketten vergoeden vaak meer uren. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt direct contact opnemen met ergotherapeut.