Wat kost wijkverpleging?

Wie een beroep doet op de wijkverpleging, krijgt te maken met een zorgorganisatie. Dat kunnen landelijke organisaties maar ook lokale en regionale clubs zijn, zoals Hilverzorg in Hilversum, Laurens Thuiszorg in de regio Rotterdam of Cordaan in de regio Amsterdam.

Thuiszorgorganisaties worden betaald door zorgverzekeraars voor de zorg die ze verlenen. Uw zorgverzekering vergoedt dus de kosten voor wijkverpleging. De kosten worden volledig vergoed als ze worden geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder. U betaalt voor wijkverpleging geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage. Medicijnen en laboratorium- of röntgenonderzoek vallen wel onder het eigen risico.

Wat is dat, een gecontracteerde zorgaanbieder?

De zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgorganisaties in héél Nederland en en sluiten daar contracten voor af. In die contracten worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen.

Zonder contract

Sommige zorgverleners sluiten géén contracten met zorgverzekeraars. Zij leveren dan niet-gecontracteerde zorg. Een voorbeeld daarvan is thuiszorgbedrijf HappyNurse. HappyNurse heeft geen afspraken met zorgverzekeraars over het maximaal aantal uren zorg en over de tarieven. Daarnaast kan ook niet iedere zorgorganisatie zomaar een contract krijgen. Bijvoorbeeld omdat de zorgorganisatie te klein is.

Wat betekent dit voor mij?

In principe heeft iedere Nederlander een zorgverzekering. Kiest u ervoor om gebruik te maken van een zorgorganisatie waar uw verzekeraar geen contract mee heeft afgesloten? Dan bestaat de kans dat u een deel van de rekening zelf betaalt. Deze zorgverlener heeft met de zorgverzekeraar geen afspraken gemaakt over de prijzen van behandelingen. Het deel dat u zelf betaalt, is afhankelijk van uw polis. Heeft u een naturapolis of budgetpolis? Dan wordt ongeveer 70 procent van de kosten vergoed, en betaalt u 30 procent zelf. Heeft u een restitutiepolis? Dan bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat en en krijgt u alles vergoed. Het is dan niet van belang of er wel of geen contract met de zorgverzekaar is. Het is dus altijd handig, om vooraf te checken of uw wijkverpleegkundige wel of geen contract heeft met een zorgverzekeraar en wat daarvan de gevolgen zijn. Naast de mogelijke financiële gevolgen, kan het bijvoorbeeld betekenen dat u uw nota's zelf moet indienen bij de zorgverzekeraar.

Ongecontracteerde zorg op de schop

Het laatste woord is voorlopig nog niet gesproken over de niet-gecontracteerde zorg of ongecontracteerde zorg. Ongecontracteerde zorg is in de wet geregeld, maar zorgverzekeraars hebben er grote problemen mee. En ook in de politiek wil men het aandeel van de niet-gecontracteerde zorg terugdringen. Maar voor de wijkverpleegkundigen zelf, is het zelfstandig werken zonder contract een manier om hun werkplezier en kwaliteit van zorg te verbeteren.