Wat regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Uw gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Maar ook voor de ondersteuning van mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen.

Redt u het niet meer in huis? Of vereenzaamt u omdat u de deur niet meer uitkomt?  De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. En de Wmo is ook bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Geldt dat voor u? In beide gevallen is uw gemeente dan verplicht om u te ondersteunen. De gemeente bekijkt samen met u en uw partner of mantelzorgers welke hulp u nodig heeft.  Daarna kijkt de gemeente hoe uw partner, kinderen, familieleden, vrienden of buren u eventueel kunnen helpen. Is deze hulp niet genoeg? Willen of kunnen familieleden of vrienden niet genoeg voor u betekenen? Dan kan de gemeente bijspringen.

Ondersteuning

telefoongesprek

De Wmo kent twee soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene voorziening is er voor iedereen. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor iedereen van 75 jaar en ouder. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Bijvoorbeeld een scootmobiel of begeleiding bij de administratie.

Maatwerkvoorzieningen

Voorbeelden maatwerkvoorzieningen zijn:

vervoersvoorziening*;

vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);

individuele begeleiding;

beschermde woonplek;

dagbesteding op maat;

aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet)**;

rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);

respijtzorg (zorg als de mantelzorger op vakantie is);

ondersteuning van mantelzorgers;

huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);

maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

Algemene voorziening

Een algemene voorziening die uw gemeente biedt is vrij toegankelijk. Als u wilt, kunt u er gebruik van maken. De gemeente zal vermoedelijk wel een bijdrage vragen voor het gebruik van deze voorzieningen. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

boodschappendienst;

een algemene ontmoetingsruimte;

maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);

maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);

hulp aan buurthuizen en verenigingen.

Aanvragen

Al deze algemene vormen van hulp vraagt u aan bij de gemeente. U kunt het algemene telefoonnummer van uw gemeente bellen, en vertellen wat u nodig heeft. Vervolgens wordt u met de juiste afdeling doorverbonden. U kunt ook kijken op de website van uw gemeente, daar staat in principe alles vermeldt.

Zorg in natura

Komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen. De eerste manier is, dat u kiest voor 'zorg in natura'. U ontvangt de zorg via de gemeente en de organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding.

Persoonsgebonden budget

De tweede manier is dat u uw ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. Alles over het persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten vragen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Vervoersvoorziening

Vervoersvoorzieningen zijn er in alle soorten en maten en worden verstrekt zodat u zich kunt verplaatsen. Bij dit soort voorzieningen moet u bijvoorbeeld denken aan:

aanvullingen op het openbaar vervoer (regio-taxi)

vergoeding van vervoer per eigen auto

een bruikleenauto

vervoer per taxi of rolstoeltaxi

aanpassing van een eigen auto

een scootmobiel

bijzondere fietsen

rolstoelscooter

speciale voorzieningen voor kinderen, zoals een duofiets

Aanpassingen aan de woning

Met kleine of grotere aanpassingen aan uw woning kunt u met een beperking (langer) thuis blijven wonen. De Wmo kan een deel van de kosten vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • drempels;
  • bredere deuren;
  • lichtschakelaars;
  • keuken aanpassen;
  • badlift of douchestoel;
  • toiletverhoger;
  • elektrische deuropener
  • lichtflitsbel.