Wat regelt de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die in Nederland woont of werkt een basiszorgverzekering af te sluiten. Maar wat staat er nog meer vermeld in de Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet maakt medische zorg financieel toegankelijk voor iedereen. De overheid bepaalt de inhoud van de basiszorgverzekering. De dekking van deze basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. De basisverzekering vergoedt bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, wijkverpleging, verblijf in het ziekenhuis en medicijnen.

Wie betaalt de zorgkosten?

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de zorgkosten van anderen. Dat is nodig om iedereen de zorg te kunnen geven die nodig is, zoals mensen met een laag inkomen. U betaalt op verschillende manieren mee aan deze zorg.

  1. U betaalt een zorgpremie aan de zorgverzekeraar van uw keuze. De premie bedraagt in 2024 gemiddeld 147 euro per maand.
  2. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid. Het bedrag hangt af van de hoogte van uw inkomen en van het soort inkomen dat u heeft, pensioen, loon of winst uit een onderneming. De uitkeringsinstantie of werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage vaak automatisch in.
  3. U betaalt een eigen risico aan de zorgverzekeraar als u een vergoeding wilt voor bijvoorbeeld medicijnen of specialistische zorg. Het eerste deel van deze zorgkosten moet u zelf betalen. Het verplichte eigen risico is 385 euro (2024). U kunt ervoor kiezen dit eigen risico te verhogen, waardoor uw premie van uw zorgverzekering omlaag gaat.

U betaalt een eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar voor bepaalde medicijnen en hulpmiddelen bijvoorbeeld.

Hoe werkt het eigen risico?

Van de kosten die onder het eigen risico vallen, betaalt u de eerste 385 euro zelf. Stel dat u voor 90 euro geneesmiddelen haalt bij de apotheek. Deze kosten betaalt u zelf. U houdt dan nog een verplicht eigen risico over van 295 euro. Stel dat u in hetzelfde kalenderjaar gebruik maakt van specialistische hulp voor 400 euro. Dan betaalt u het resterende eigen risico van 295 euro. Uw zorgverzekeraar betaalt de resterende 115 euro.

Wat valt er onder het eigen risico?

Ziekenhuiszorg, specialistische zorg, ambulancevervoer, zorg zoals fysiotherapie en logopedie en een aantal medische hulpmiddelen, zoals een gehoortoestel of kunstgebit vallen allemaal onder het eigen risico. Vraag bij twijfel zelf na bij uw verzekeraar of een behandeling onder het eigen risico valt. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Voor sommige zorg of geneesmiddelen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De overheid stelt de bedragen en percentages voor de eigen bijdragen vast. De eigen bijdrage gaat af van de vergoeding van de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico.

Stel u heeft een gehoorapparaat nodig dat 900 euro kost. De basisverzekering vergoedt 75 procent van de kosten voor hoortoestellen. De wettelijke eigen bijdrage is dan 25 procent. U betaalt dus een kwart van 900 euro zelf: 225 euro. Heeft u dat jaar nog geen eigen risico betaald, dan moet u dat ook betalen. Voor het gehoortoestel betaalt u uiteindelijk 225 euro (eigen bijdrage) plus 385 euro (eigen risico), dus in totaal 610 euro. De zorgverzekeraar vergoedt de rest: 290 euro. Als u uw eigen risico vrijwillig had verhoogd, dan betaalt u uiteraard meer zelf.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage is dat deel van de zorgkosten dat de zorgverzekeraar niet vergoedt. Iedereen moet de eigen bijdrage dus altijd betalen, ook als het eigen risico al is opgebruikt.

Het eigen risico betaalt u over alle zorgkosten (behalve de huisarts en wijkverpleging) totdat u het volledige bedrag heeft betaald.

Aanvullende verzekering

Wilt u een ruimere vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie? Of wilt u alternatieve geneeswijzen vergoed krijgen? Of tandartskosten? Dan kunt u een aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt soms ook eigen bijdragen, maar niet het eigen risico. Op de website Zorgkiezer kunt u na het aangeven van uw wensen een verzekering vinden die bij u past. Zorg uit de aanvullende (tandarts)verzekering gaat niet van het eigen risico af.

Overstappen

Aan het einde van elk kalenderjaar kunt u wisselen van zorgverzekering. Een te hoge zorgpremie kan een reden zijn om over te stappen. Ook als u niet tevreden bent over uw huidige zorgverzekeraar kunt u op zoek gaan naar een andere. Iedere zorgverzekeraar is verplicht om u te accepteren voor de basisverzekering, ook als u chronisch ziek bent. De verzekeraar mag u wel weigeren voor een aanvullende verzekering.

Zorgtoeslag

Heeft u weinig of geen inkomen? Dan heeft u recht op zorgtoeslag. Dat is een bijdrage in de kosten die u betaalt voor uw zorgverzekering. Hoeveel u precies krijgt, hangt af van uw inkomen. Meer informatie over zorgtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.