Werk en mantelzorg gaan steeds beter samen

Zorgt u voor iemand als mantelzorger en heeft u ook een baan? Dan kunt u recht hebben op zorgverlof, flexibele werktijden en thuiswerken. In de wet staan verschillende regelingen voor mantelzorgers die werken. U kunt er gebruik van maken als dat nodig is.

Kortdurend zorgverlof

Als u iemand moet verzorgen die dichtbij u staat, kunt u een paar dagen verlof opnemen. Denk aan een kind, een ouder, partner, kleinkind, broer of zus, maar ook een inwonende tante bijvoorbeeld. De zieke hoeft niet bij u te wonen en het kan ook gaan om een buurvrouw, schoonouder of vriend. U moet in alle gevallen aantonen dat u de enige bent, die deze zorg kan geven.

U kunt meerdere  keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen, maar het verlof mag niet langer duren dan twee keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt,  dan kunt u per jaar in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat jaar gaat in vanaf de eerste verlofdag die u opneemt. Hoe u kortdurend zorgverlof regelt en wat dat betekent voor uw salaris vindt u in het artikel Hoe regel ik zorgverlof?

Langdurend zorgverlof

Zorgt u langere tijd voor iemand in uw directe omgeving? Dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Ook hiervoor geldt dat de zieke niet in uw huis hoeft te wonen. U moet de enige zijn die deze zorg kan geven.

Per twaalf maanden kunt u maximaal zes keer het aantal uren dat u per week werkt opnemen. Als u 36 uur per week werkt, mag u 216 uur verlof opnemen. U mag deze uren verdelen over maximaal achttien weken.

Hoe u langdurend zorgverlof regelt en wat dat betekent voor uw salaris vindt in het artikel Hoe regel ik zorgverlof?

Calamiteitenverlof

Is degene voor wie u zorgt gevallen en moet u meteen mee naar de dokter of het ziekenhuis? Dit is een voorbeeld van een dringend en onverwacht privéprobleem. In dit soort gevallen kunt u gebruik maken van calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Hoe pakt u het aan? Het calamiteitenverlof is bedoeld om snel te kunnen handelen. Probeer als het kan toch uw werkgever zo snel mogelijk te bereiken. Daarbij geeft u aan hoe lang u denkt dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren. Wel kan uw werkgever achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

U kunt calamiteitenverlof opnemen zo lang als nodig is. Dat kan een paar uur tot een paar dagen zijn. Er is geen maximum aantal uren calamiteitenverlof in een jaar. U heeft altijd recht op calamiteitenverlof, ook als u een tijdelijk contract heeft of nog in uw proeftijd zit. Tijdens het calamiteitenverlof krijgt u doorbetaald, behalve als er in uw cao of bedrijfsregels andere afspraken staan.

Wet flexibel werken

Bij een bedrijf van tien of meer medewerkers geldt de Wet flexibel werken. Volgens deze wet mag u vragen om aanpassingen van uw uren, werkplek en werktijd. U moet wel minimaal een half jaar in dienst zijn. U kunt om aanpassing vragen tot uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum. Dat moet u schriftelijk doen, dus bijvoorbeeld per mail. Als uw werkgever niet binnen die twee maanden reageert, is uw verzoek automatisch goedgekeurd.

Voor mantelzorgers is een goede balans van werk en privé belangrijk. Misschien werkt het voor u beter als u niet om 9.00 uur op kantoor hoeft te zijn, maar bijvoorbeeld een half uur later. Of misschien wilt u graag uw werkuren over vijf in plaats van vier dagen verspreiden. Ook thuiswerkdagen kunnen helpen om werk en zorg te combineren. U mag altijd vragen om zulke aanpassingen. En tijdelijk minder werken om te kunnen mantelzorgen? Ook dat moet uw werkgever in principe toestaan. U levert dan wel salaris in en u bouwt dan ook minder pensioen op.

Als er een goede reden voor is om uw verzoek te weigeren, dan kan uw werkgever dat doen. Een reden kan zijn dat er niemand is om uw werk over te nemen, dat het niet past met het werkrooster of dat de veiligheid in gevaar komt. Pas na een jaar kunt u dan opnieuw een verzoek indienen. Ook als uw verzoek wel is toegestaan, kunt u pas na een jaar opnieuw een beroep doen op deze wet.