Wie betaalt de reparatie van mijn hulpmiddel?

Heeft u een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets, traplift of ander hulpmiddel? Regelmatig onderhoud is belangrijk en een snelle reparatie als er iets kapot gaat noodzakelijk. Hoe werkt dat?

Hulpmiddelen via de Wmo

Een traplift, scootmobiel, driewielfiets of een rolstoel zijn hulpmiddelen die u via de gemeente (Wmo) kunt krijgen. De gemeente bestelt deze hulpmiddelen bij één of meer vaste leveranciers. Bij die aankoop sluit de gemeente meestal ook een onderhoudscontract af. Als gebruiker kunt u zelf bellen met de leverancier als er iets kapot is. De rekening gaat dan naar de gemeente. Omdat niet alle gemeenten een onderhoudscontract afsluiten, is het verstandig om vooraf te vragen of dit geregeld is en wat de voorwaarden zijn. Zo mag het hulpmiddel bijvoorbeeld niet door uw eigen onvoorzichtigheid stuk zijn gegaan.  

Hulpmiddelen die u zelf betaalt

Een rollator moet u bijna altijd zelf kopen of huren in de thuiszorgwinkel. Maar ook andere hulpmiddelen kunt u zelf kopen. Bijvoorbeeld omdat u graag uit meer modellen wilt kiezen of omdat u heel snel een hulpmiddel nodig heeft. Bij een hulpmiddel dat u zelf betaalt, regelt u ook zelf een onderhoudscontract en eventuele reparaties.

Hulpmiddelen die u met een persoonsgebonden budget betaalt

Heeft u uw scootmobiel, driewielfiets of een ander hulpmiddel uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald? Dan moet u zelf het onderhoud en de reparatie regelen. U kunt hiervoor een service-abonnement afsluiten. In een pgb zit een bedrag voor reparatie en onderhoud.

Of u ook nieuwe onderdelen moet betalen uit uw pgb, hangt af van het onderhoudscontract. Zonder service-abonnement of onderhoudscontract is een reparatie alleen gratis als de reparatie nog binnen de garantie valt.

Het budget voor aanschaf en reparatie binnen het pgb is niet altijd voldoende, zeker niet als u iets extra’s wilt. Wilt u bijvoorbeeld een betere kuipstoel op uw driewielfiets, dan kan het zijn dat het budget van het pgb die kosten niet dekt.

Hulpmiddelen via de zorgverzekeraar

Een verstelbaar bed, een gehoorapparaat, een bril, kunstgebit, pruik of toiletstoel zijn hulpmiddelen die vergoed kunnen worden door uw zorgverzekeraar. Dit gebeurt vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering, als u die heeft. Voor een hulpmiddel in de basisverzekering betaalt de zorgverzekeraar ook de reparaties die nodig zijn. Wel betaalt u soms een eigen bijdrage. De kosten voor een reparatie worden verrekend met uw jaarlijkse eigen risico.

Voor hulpmiddelen uit de aanvullende verzekering – bijvoorbeeld een bril – gelden andere regels. Voor de aanschaf daarvan vergoedt de verzekeraar een maximum bedrag, bijvoorbeeld 150 euro voor drie jaar. Voor reparaties moet u zelf zorgen.