Wie moet weten dat ik mantelzorger ben en waarom?

Als u voor een partner of een ouder zorgt, vindt u dat waarschijnlijk heel normaal en praat u er daarom weinig over. Toch kan het goed zijn om juist wel te vertellen dat u voor iemand zorgt en wat dat voor u betekent. Dat kan u helpen bij uw mantelzorgtaak.

Een op de drie Nederlanders zorgt tijdens zijn leven voor kortere of langere tijd voor een ander en is daarmee mantelzorger. Het is geen beroep, maar als u dagelijks in de weer bent voor een ander, kan dat wel zo voelen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De overheid, vrijwilligersorganisaties en zorgverleners bijvoorbeeld kunnen u helpen. Maar dan moeten ze wel weten dat u mantelzorger bent.

De huisarts

Vertel uw huisarts over de zorgtaken die u vervult en wat dat voor u betekent. De huisarts kan inschatten welke ondersteuning u nodig heeft en u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. De huisarts (of de wijkverpleging of zorgorganisatie) kan ook een mantelzorgverklaring geven. Daarmee kunt u bijvoorbeeld vrijstelling krijgen van sollicitatieplicht bij het UWV als u werkloos bent. Of u kunt een mantelzorgparkeervergunning krijgen of een gratis vrijwilligersverzekering.

De gemeente

De gemeente is een belangrijke partner voor mantelzorgers. Bij het Wmo-loket kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer aanvragen voor de persoon waar u voor zorgt. Ook begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf in een verpleeghuis wordt door de Wmo vergoed. Verder kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen, zodat u tot rust kunt komen.

Gemeenten geven meestal ook een jaarlijkse mantelzorgwaardering. Wat die mantelzorgwaardering inhoudt, verschilt per gemeente. De waardering kan bestaan uit een geldbedrag, praktische ondersteuning of kortingsbonnen. Op de website van Mantelzorg.nl kunt u zien hoe uw gemeente hiermee omgaat en of u hiervoor in aanmerking komt.

Via het Wmo-loket van de gemeente kunt u ook een mantelzorgmakelaar inschakelen. Deze kan u helpen met regel- en uitzoekzaken voor degene voor wie u zorgt.

Mantelzorgorganisaties

Voor een luisterend oor kunt u vaak terecht in het lokale buurthuis, maar er zijn ook speciale lokale en regionale organisaties voor mantelzorgondersteuning. U kunt er met anderen praten over uw zorgtaken, maar ook informatie, advies en praktische hulp krijgen en vaak worden er ook bijeenkomsten en cursussen georganiseerd.

Werkgever

Combineert u mantelzorgen met een baan? Vertel uw werkgever dan over uw zorgtaken. Dat kan helpen om niet overbelast te raken. Misschien kunt u gebruik maken van een wettelijk vastgelegde verlofregeling. De Wet Flexibel Werken geeft de mogelijkheid om thuis of op gunstige tijden te werken.

Familie en vrienden

Praat met de mensen in uw omgeving over uw werk als mantelzorger. Het is fijn om met mensen die u goed kent uw zorgen, angsten en verdriet te delen. En misschien kunnen ze u ook wel helpen met praktische zaken.

Buren en vrienden van uw naaste

Het is erg handig om contact te hebben met mensen in de omgeving van de persoon voor wie u zorgt. De buren bijvoorbeeld, of een vriend of vriendin die regelmatig op bezoek komt. U kunt hen vragen een oogje in het zeil te houden als u er niet bent. Of als er plotseling hulp nodig is en u kunt niet komen, dan kunt u een ander vragen om even langs te gaan.

Wijkverpleging en thuiszorg

Zorgt u voor iemand die wijkverpleging of thuiszorg krijgt? Dan gaat u misschien juist op andere tijden naar uw naaste, omdat hij of zij dan vaker bezoek krijgt. Toch is het wel goed als de wijkverpleging en/of thuiszorg weet dat u als mantelzorger ook bepaalde taken uitvoert. Het is handig om taken op elkaar af te stemmen, in overleg een rooster op te stellen en om samen te werken.