Wie zorgt er later voor u?

Kunt u nog goed voor uzelf zorgen? Of heeft u een partner en zorgt u voor elkaar? Dan denkt u er misschien niet zo snel aan dat u later zorg van iemand anders nodig kunt hebben. Toch is het goed om daar nu alvast bij stil te staan. Als u er nu vast over praat, is het straks makkelijker te regelen. Dat adviseert mantelzorgorganisatie MantelzorgNL.

Iedereen woont tegenwoordig langer thuis dan vroeger. Dat betekent ook dat meer mensen thuis hulp en zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De overheid verwacht dat u deze hulp voor een deel zult krijgen van de mensen in uw eigen omgeving. Veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen aan familie, vrienden en buren en stellen het daarom zo lang mogelijk uit. Maar het kan ook gebeuren dat u plotseling hulp nodig heeft. Wat doet u dan? Het is goed om daar nu alvast over na te denken. Voor uzelf, zodat u weet wat u wilt. Maar ook voor de mensen die u later misschien gaan helpen, zodat ook zij straks niet worden overvallen door de situatie. Het is niet nodig nu al exact af te spreken wie wat gaat doen later. Het gaat erom dat mensen uw wensen kennen en dat u weet wat anderen zouden willen doen.

Wat wil ik?

Dat is de eerste vraag om aan uzelf te stellen. Stel dat u zelf geen boodschappen meer kunt doen. Laat u de boodschappen dan bezorgen of wilt u graag hulp van uw buren of kinderen? Als u niet meer zelf naar de dokter kunt gaan, van wie zou u dan hulp willen? En als u hulp nodig heeft bij het wassen en aankleden, wilt u dan een thuiszorgorganisatie inschakelen of wilt u zelf kiezen wie u gaat helpen? Of wilt u hulp van vrijwilligers, bijvoorbeeld bij klusjes in huis? Het kan ook zijn dat u lichamelijk nog lang fit blijft, maar dat u hulp nodig heeft bij andere zaken, bijvoorbeeld als u last krijgt van dementie. Misschien wilt u dan graag dat iemand u helpt bij uw bankzaken. Misschien wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven met hulp op afstand, bijvoorbeeld met digitale hulpmiddelen. U kunt er ook over nadenken of er iemand in huis kan komen wonen.

Past mijn huis bij mijn wensen?

Waarschijnlijk wilt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde huis en omgeving blijven wonen. Dan is het goed om er ook alvast bij stil te staan of uw huis geschikt is voor de toekomst. Kunt u in uw woning een rollator of rolstoel gebruiken bijvoorbeeld? Kunt u van uw slaapkamer naar de wc en naar de badkamer zonder dat u een trap op of af moet? Is uw trap geschikt voor een traplift? En is uw badkamer ruim genoeg als u hulp nodig heeft bij het wassen? U kunt ook alvast kijken naar woonvormen voor ouderen. Seniorenwoningen zijn meestal heel geschikt om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als u thuiszorg nodig heeft. Maar er zijn ook woonvormen waarbij zorg in huis aanwezig is, bijvoorbeeld voor mensen met dementie en soms ook voor hun partner. Misschien kunt u eens een bepaalde woonvorm bezoeken om te kijken of die bij u past.

Kan ik de zorg die ik wil betalen?

Thuiszorg en verpleeghuiszorg worden voor een groot deel vergoed door de overheid. U betaalt wel een eigen bijdrage. Maar misschien wilt u zelf zorg kiezen die duurder is, of die niet wordt vergoed. Als u gaat wonen in een serviceflat bijvoorbeeld, betaalt u zelf voor voorzieningen zoals een maaltijdservice. Er zijn ook particuliere verpleeghuizen, bijvoorbeeld voor mensen met dementie, die hogere kosten in rekening brengen. En wilt u particuliere thuiszorg of persoonlijke begeleiding inhuren, dan heeft u daar vaak ook extra geld voor nodig.

Ik heb geen kinderen, hoe regel ik het dan?

Kinderen zijn vaak de eersten die voor hulp worden ingeschakeld. Maar misschien heeft u geen kinderen, wonen ze te ver weg of heeft u geen contact met hen. Dan is het verstandig om te praten met andere mensen in uw netwerk, bijvoorbeeld leden van de sportvereniging, mensen die u kent uit de buurt of waarmee u in een WhatsApp-groep zit.

Checklist

Wilt u aan de slag, maar weet u niet waar u moet beginnen? Daarvoor heeft MantelzorgNL een checklist ontwikkeld. Op deze checklist staan punten die u nu alvast kunt regelen, ook als u nog geen zorg nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld uw netwerk in kaart brengen en sparen voor later. Ook kunt u met uw naasten uw wensen bespreken en iemand aanwijzen die namens u beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. Vindt u het lastig om een gesprek hierover te starten? Denkt u dat uw volwassen kinderen het te druk hebben bijvoorbeeld? U bent niet de enige die dit denkt. Maar vaak blijkt dat kinderen vaak blij zijn, dat ze iets kunnen doen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor andere mensen in uw netwerk. Om het gesprek wat makkelijker te maken, kunt u de praatposter van MantelzorgNL gebruiken. Daarmee kunt u tijdens een wandeling het onderwerp eens ter sprake brengen.