Wie zorgt er voor u als u plotseling zorg nodig heeft?

Door de veranderingen in de zorg blijven de meeste ouderen tot op hoge leeftijd thuis wonen. Dat is niet altijd eenvoudig. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een val kan grote gevolgen hebben. Als u plotseling meer zorg nodig heeft, kunt u te maken krijgen met wachtlijsten. Dit kunt u zelf doen om hulp te krijgen.

Zelf thuiszorg regelen

Voor reguliere thuiszorg zijn soms wachtlijsten. Als u toch snel zorg nodig heeft, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen, bijvoorbeeld particuliere thuiszorg. Een pgb vraagt u aan bij de volgende instanties:
  • Het pgb voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij uw gemeente.
  • Voor verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet loopt de aanvraag via de wijkverpleegkundige.
  • Voor langdurige zorg loopt het pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet dan eerst een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Met een Wlz-indicatie kunt u thuis zorg krijgen alsof u in een verpleeghuis zou wonen. Dit heet het Volledig Pakket Thuis.
Er is veel keuze in particuliere thuiszorg en er zijn (bijna) geen wachtlijsten. Organisaties voor particuliere thuiszorg zijn onder andere Saar aan Huis, Zuster Jansen en Omzorg.

Hulp zoeken in uw omgeving

Misschien heeft u een zoon, dochter, buurvrouw of buurman die een boodschap voor u kan meebrengen, kleine klusjes in huis kan doen of uw medicijnen kan ophalen. U kunt het hen gewoon vragen, vaak doen mensen graag iets voor een ander. Weet u niet zo goed wie u kunt vragen, denk dan eens na wie u allemaal kent. Uw netwerk is misschien wel groter dan u denkt.

Hulp regelen van vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen helpen bij klussen in huis of u begeleiden als u naar het ziekenhuis moet. Ook zijn er vrijwilligers die boodschappen doen of helpen bij de administratie. Vraag bij uw gemeente welke vrijwilligersorganisaties er actief zijn. Soms is er een zorgcoöperatie. Daarin leveren burgers op vrijwillige en professionele basis zorg en ondersteuning aan elkaar. Ook de kerk heeft vaak actieve vrijwilligers die zich graag voor de samenleving inzetten.

Hulp zoeken bij praktische zaken

Bent u gewend om zelf naar de winkel te gaan en en lukt dat nu niet? Misschien is het voor u een oplossing om uw boodschappen te laten bezorgen. Kunt u ook niet zelf koken, dan kunt u ook complete maaltijden laten bezorgen.

Overbruggingszorg

Heeft u verpleeghuiszorg nodig, maar is er niet direct een plek voor u in het verpleeghuis van uw keuze? Dan kunt u vragen om overbruggingszorg. Dat kan verpleging en verzorging thuis zijn, maar ook dagbesteding. Ook kunt u tijdelijk worden opgenomen in een ander verpleeghuis totdat er plek is in het verpleeghuis van uw keuze.

Zelf een particulier verpleeghuis regelen

Een verblijf in een particulier verpleeghuis of zorgvilla is vaak duur, bijvoorbeeld 2.000 tot 5.000 euro per maand. Deze kosten betaalt u zelf. Dat kan soms gedeeltelijk via een pgb. Er bestaan een paar particuliere woonzorghuizen waar u ook met alleen AOW terechtkunt. Het Ben Oude Nijhuis in Rotterdam bijvoorbeeld is een kleinschalige instelling voor ouderen met een laag inkomen. Voor een particuliere woonzorginstelling heeft u geen indicatie nodig. In veel van deze instellingen kunt u samen blijven wonen met uw partner.

Valpreventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Een val is vaak de reden waarom ouderen plotseling zorg nodig hebben. Dat is niet zo gek, want als u ouder wordt, worden uw botten en spieren minder sterk en neemt het evenwichtsgevoel af. Sommige medicijnen vergroten het risico op vallen. Een valpartij leidt vaak tot ernstige verwondingen. In 2018 kwamen meer dan honderdduizend mensen van 65 jaar of ouder door een val op de spoedeisende hulp terecht. Zeventigplussers struikelen vaak in en rond het huis, in de badkamer bijvoorbeeld. Een gebroken heup is het meest voorkomende gevolg. Ook letsel aan hoofd en hersenen komt vaak voor. Dat wijst onderzoek van VeiligheidNL uit.
Omdat een val grote gevolgen kan hebben, is valpreventie belangrijk. Deze maatregelen verkleinen het risico op een val: 
  • Verwijder zoveel mogelijk obstakels uit uw woning, zoals losse snoeren, kleden, drempels en spullen die in de weg staan.
  • Bespreek met uw apotheker hoe en wanneer u uw medicijnen het beste kunt innemen om de kans op bijvoorbeeld sufheid te verminderen.
  • Blijf in beweging en doe wekelijks balans- en spieroefeningen. Als u niet goed weet hoe u dat het beste aan kunt pakken, kan een ergotherapeut of een fysiotherapeut u daarbij helpen.
  • Gebruik hulpmiddelen die het risico op een val verder verkleinen.
  • Doe een valpreventiecursus. Hier leert u uw spieren te versterken en uw evenwicht te verbeteren. Op de website van Vegro vindt u verschillende aanbieders van zulke cursussen. De praktijkondersteuner van uw huisarts weet vaak ook waar en wanneer bij u in de buurt zulke cursussen zijn.
  • Laat uw ogen jaarlijks controleren. Slecht zicht is een belangrijke oorzaak van valpartijen.