Wordt de zorg voor een ander u te veel? Dit kunt u doen

Helpt u iemand die zorg nodig heeft? En doet u dat een paar dagen per week of meer? Dat kan behoorlijk zwaar zijn, zeker als de persoon voor wie u zorgt door coronamaatregelen minder hulp krijgt. De thuiszorg komt bij veel mensen niet meer of minder vaak en de dagopvang is dicht. Toch staat u er niet alleen voor. Als het nodig is, kunt u hulp inroepen.

Om te bepalen welke hulp nodig is in welke situatie, is de Zorgladder Mantelzorg bedacht. Het Ministerie voor Volksgezondheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben deze samen met belangenorganisatie MantelzorgNL opgesteld. De zorgladder bestaat uit vijf treden, vijf stappen. Hoe meer u voor iemand zorgt, hoe hoger u staat op de zorgladder. Ook uw eigen gezondheid speelt mee. Als u zelf kwetsbaar bent, staat u ook hoger op de zorgladder. Iedere stap beschrijft welke extra hulp u kunt aanvragen en bij wie u daarvoor moet zijn.

Stap 1: Mantelzorg en het eigen netwerk

Als u wel wat hulp kunt gebruiken bij het zorgen voor een ander, moet u dat eerst in uw eigen netwerk proberen te vinden. Misschien willen de buren wel een keer een boodschap meenemen. En misschien wil een familielid wel een keer koken of een wandeling maken met de persoon voor wie u zorgt. Hulp vragen is soms lastig, maar mensen helpen graag. Ook de Mantelzorglijn van MantelzorgNL kan u hierbij helpen.

Stap 2: Informele hulp

Doet uw eigen netwerk al alles wat mogelijk is? En heeft u toch nog meer hulp nodig? Dan kunt u vrijwilligers vragen om u te helpen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente, bij NLvoorElkaar.nl, WeHelpen.nl of bij een lokale vrijwilligersorganisatie.

Stap 3: Hulp vragen aan de gemeente

Hoort u zelf ook tot de risicogroep van het coronavirus? Of zorgt u iedere dag voor iemand en wordt dat ook met hulp van bekenden en vrijwilligers te zwaar? Dan kunt u de gemeente vragen om (extra) hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket. U kunt vragen om huishoudelijke hulp of om kleinschalige dagopvang bijvoorbeeld.

Stap 4: Hulp vragen aan verpleging en verzorging

Heeft de persoon voor wie u zorgt hulp nodig bij het wassen en aankleden, bij het aan- en uittrekken van steunkousen of is er wondverzorging nodig? Is dit als gevolg van het coronavirus gestopt maar redt u het zelf niet meer?  Dan moet er een wijkverpleegkundige of verzorgende komen om te helpen. Vraag de huisarts of wijkverpleegkundige of deze hulp toch weer kan worden opgestart.  

Stap 5: Crisishulp en opvang buitenshuis

Als het met hulp aan huis niet meer lukt, moet er worden gezocht naar een andere oplossing. Misschien kan de persoon voor wie u zorgt dan worden opgenomen in een ziekenhuis, een verpleeghuis of zorghotel bijvoorbeeld. U kunt hiervoor hulp vragen aan de huisarts en de wijkverpleegkundige. In een crisissituatie kunt u ook 112 bellen.

Andere hulp

Weet u niet zo goed op welke trede van de zorgladder u staat? Of wilt u alleen even praten over de situatie waarin u zit? Of heeft u een andere vraag over mantelzorg? In al deze situaties kunt De Mantelzorglijn bellen. Medewerkers van De Mantelzorglijn geven informatie en advies en kunnen helpen bij het zoeken van oplossingen.

De MantelzorgBalans van MantelzorgNL helpt u om na te denken over uw positie als mantelzorger. Het helpt, om  uw grenzen en uw activiteiten in kaart te brengen en naar evenwicht te zoeken. Wat is écht belangrijk? Waar wilt u meer tijd aan besteden en waar wilt u minder tijd aan besteden? Wat zijn uw doelen?