Zelf zorg inkopen. Hoe werkt dat?

Het klinkt zo makkelijk, zelf zorg inkopen. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe werkt dat?

Het vroegere 'bejaardenhuis' bestaat niet meer. Ouderen blijven thuis wonen, ook als ze ziek zijn en zorg nodig hebben. Of niet meer uit de voeten kunnen door een val of een blessure.

Zorg en hulp voor iedereen

Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. Wie medische zorg nodig heeft, krijgt die van de huisarts en de wijkverpleegkundige. Wie hulp in het huishouden nodig heeft of ondersteuning bij de administratie of naar de dagbesteding wil, kan dat via de gemeente regelen. Houd er wel rekening mee dat de hulp moet worden aangevraagd. En dat kan - met een beetje pech - een paar weken duren. Als u op korte termijn of per direct hulp nodig heeft, kunt uzélf vast in actie komen en hulp inschakelen. De ondersteuning via de gemeente of de zorgverzekeraar volgt dan later.

Particuliere hulp of - zorg

Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan. Voor ieder probleem is er een oplossing. Hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie? Een bureau voor particuliere zorg regelt bijna alles. Wilt u 24 uur per dag iemand in huis? Dan kunt u een zorg-au-pair voor ouderen huren. Of zoekt u iemand die af en toe een wandelingetje maakt met degene die hulp nodig heeft? Of meegaat naar het ziekenhuis? Of iemand die eten kookt, u gezelschap houdt en meegaat naar theater of toneel? Het is allemaal mogelijk.

De kosten

De kosten voor particuliere zorg verschillen sterk. Voor persoonlijke verzorging betaalt u bij de meeste bureaus tussen de 20 en 45 euro per uur. Voor de weekenden en nachten betaalt u een toeslag. De kosten voor een zorg-au-pair voor 24-uurszorg bedragen tussen de 2000 en 7000 euro per maand. Particuliere bureaus verlenen hun diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan.

Zelf betalen

Als u (nog) geen zorgindicatie heeft ontvangen voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding of wondverzorging, moet u de particuliere hulp zelf betalen. Als u aantoonbaar hulp nodig heeft, maar (nog) geen officiële indicatie heeft, kunt u een deel van deze kosten van de belasting aftrekken. Deze aftrekpost vindt u onder extra gezinshulp.

Persoonsgebonden budget

Het kan ook zijn, dat u al een zorgindicatie heeft.  Dit kan een zorgindicatie zijn vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), via de gemeente. Of vanuit de Zorgverzekeringswet (Zww ), als u een beschikking heeft voor wijkverpleegkundige hulp. Als u vanuit deze wetten recht op zorg heeft, kunt u de particuliere zorg inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. U bepaalt zelf hoe, wanneer en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen. Meer hierover leest u hier. Als u nog geen persoonsgebonden budget heeft, kunnen de bureau's voor particuliere zorg u daarbij adviseren, zij hebben vaker met dat bijltje gehakt.  

Eigen bijdrage

Heeft u inderdaad al een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u een eigen bijdrage, ook als u de zorg thuis ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage met gegevens van de Belastingdienst. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp. Daarmee kunt u inschatten hoe hoog uw eigen bijdrage is, ook als u een persoonsgebonden budget heeft.

Waar vind ik particuliere hulp - of zorg?

Wees voorzichtig met wie u in huis haalt. Vraag eerst aan familie of vrienden of zij een betrouwbaar bureau kunnen aanbevelen. Ook op deze website vindt u een lijst met bekende particuliere bureaus in het artikel 'Wat is particuliere hulp of - zorg?' Deze organisaties werken regionaal of zelfs landelijk. De website www.nationalehulpgids.nl is heel handig om snel hulp bij u in de buurt te vinden, zoals hulp in de huishouding, hulp bij de boodschappen en de persoonlijke verzorging of dagopvang. U laat uw mailadres achter. Hulpverleners die zich aangesproken voelen en in de buurt werken, melden zich vervolgens. Zij vragen een uurprijs, meestal in overleg. Als niemand zich meldt, kunt u ook zelf iemand zoeken in de buurt. Misschien is het handig om hier al over na te denken voordat u behoefte aan ondersteuning krijgt. Als er dan dringend hulp nodig is, weet u al wie u kunt bellen.

Heeft deze verpleegkundige een geldig diploma?

Een verpleegkundige staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of heeft een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Beide registers zijn openbaar. U kunt zoeken op naam of registratienummer. De Kamer van Koophandel registreert alle ondernemers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Een vermelding in het Handelsregister zegt niets over de kwaliteit van de zorgverlener. Een BIG-registratie zegt wèl iets over de kwaliteit. Er gelden strenge voorwaarden. Verpleegkundigen moeten een geldig diploma hebben. Iedere vijf jaar moeten ze hun werkervaring en scholing opgeven. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u uitleg over het BIG-register.

Buitenlands diploma

Steeds meer zorgverleners hebben hun diploma in het buitenland gehaald. Als zij tijdelijk in Nederland werken, staan ze niet in het BIG-register. Wel kunnen ze een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen. Een EBK bewijst dat de zorgverlener erkende kwalificaties heeft. Op de website van de Europese Commissie kunt u zien of uw zorgverlener een EBK heeft.