Ziekenvervoer, waar heb ik recht op?

Gaat u vanwege een ziekte of aandoening regelmatig naar het ziekenhuis, een behandelcentrum of een andere instelling? En reist u daarheen met de auto, de taxi of het openbaar vervoer? In bepaalde situaties krijgt u dan de kosten voor het vervoer vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Bij ziekenvervoer denkt u misschien aan een ambulance. Een ambulance is speciaal bedoeld voor situaties waarin direct zorg nodig is, bijvoorbeeld omdat iemand in levensgevaar is. Maar onder ziekenvervoer valt ook het vervoer naar een behandeling, controle, consult of onderzoek. Dat heet zittend ziekenvervoer. U kunt hiervoor gebruikmaken van uw eigen auto, een taxi, rolstoelvervoer of openbaar vervoer.

Vergoeding uit de basisverzekering

Zittend ziekenvervoer is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat voor iedereen dezelfde voorwaarden gelden. In deze situaties is een vergoeding voor vervoer mogelijk.

  • U krijgt nierdialyses in een ziekenhuis of dialysecentrum. Ook de vervoerskosten voor consulten, onderzoeken of controles die hiermee samenhangen worden vergoed.
  • U moet een behandeling ondergaan voor kanker. De  vervoerskosten voor chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie worden vergoed, net als de consulten, onderzoeken of controles die hiermee samenhangen.
  • U kunt zich alleen met een rolstoel verplaatsen.
  • U kunt niet zonder begeleiding reizen omdat u slecht ziet.
  • U heeft dagbehandeling nodig in een groep en de behandeling is onderdeel van een zorgprogramma voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Het gaat bijvoorbeeld om zorg en behandeling van mensen met Parkinson, een hersenbeschadiging, een verstandelijke beperking of multiple sclerose.

U vindt de voorwaarden voor de vergoeding van ziekenvervoer ook op de website van de Rijksoverheid.

Hoeveel krijgt u vergoed?

Voor zittend ziekenvervoer geldt het eigen risico en een eigen bijdrage. U krijgt pas een vergoeding als u uw eigen risico en uw eigen bijdrage al heeft betaald. Het eigen risico is 385 en de eigen bijdrage 113 euro per kalenderjaar (2023). Als u in een verpleeghuis of zorginstelling woont, hoeft u de eigen bijdrage vaak niet te betalen. Ook als u in een ziekenhuis ligt en voor een specifieke behandeling of onderzoek naar een ander ziekenhuis moet, geldt de eigen bijdrage niet.

Als u in aanmerking komt voor een vergoeding en gebruik maakt van uw eigen auto, krijgt u 32 cent per kilometer vergoed. Gaat u met het openbaar vervoer, dan krijgt u het volledige bedrag van een tweede klas kaartje vergoed. Ook de taxi kan vergoed worden, soms alleen als u gebruikmaakt van een taxibedrijf waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Vraag hierover vooraf toestemming aan uw zorgverzekeraar.

Reiskostenvergoeding voor een begeleider

Als u recht heeft op vergoeding van ziekenvervoer, mag u soms ook een begeleider meenemen. De reiskosten van de begeleider worden vergoed als u kunt uitleggen waarom u de begeleiding echt nodig heeft. Vraag vooraf na bij de zorgverzekeraar wat precies de voorwaarden zijn.

Welke vervoerder?

Voor zittend ziekenvervoer heeft u de keuze uit verschillende vervoerders. Welke vervoerder u het best kunt kiezen, hangt af van uw zorgverzekeraar en uw verzekering. Als uw zorgverzekeraar afspraken heeft met een bepaalde vervoerder, kan het gunstig zijn om voor dat bedrijf te kiezen. Wilt u liever met een andere vervoerder reizen, dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. Vraag aan uw zorgverzekeraar wat voor u geldt.

Logeervergoeding

Duurt uw behandeling drie of meer dagen achter elkaar? Dan kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen of u in plaats van vervoerskosten logeerkosten vergoed kunt krijgen. Vaak geldt daarvoor een maximum van rond de 82 euro per nacht (2023).

Aanvullende verzekering vergoedt soms meer

Krijgt u geen vergoeding voor ziekenvervoer vanuit de basisverzekering? Misschien kunt u dan wel een vergoeding krijgen met een aanvullende verzekering.