Zo leert u het hospice kennen

In een hospice worden mensen verzorgd die niet meer kunnen genezen. Hospices zijn kleinschalig opgezet en huiselijk ingericht.

Er is veel mogelijk in een hospice. Zorgprofessionals en vrijwilligers werken samen om de laatste dagen van uw leven zo fijn mogelijk te maken. Ze bestrijden pijn en andere klachten, stimuleren sociaal contact, zijn een luisterend oor en organiseren activiteiten. Alles in een hospice draait om de vraag ‘Waar heeft u nu behoefte aan’.

Wie kan in een hospice verblijven?

Een hospice is er voor mensen die nog drie maanden of minder te leven hebben. Wie in een hospice wil verblijven, heeft een indicatie van het CIZ nodig. Daarvoor is een ondertekende verklaring van een arts nodig, waarin staat dat de levensverwachting inderdaad drie maanden of minder is. Een huisarts, wijkverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice. Maar u kunt u ook zelf aanmelden.

Kiezen voor een hospice in uw regio is niet perse noodzakelijk. Bij sommige hospices kunnen ook mensen uit andere regio’s verblijven.

Wat kunt u van een hospice verwachten?

In een hospice krijgt iedere gast een eigen kamer. Deze kamer kunt u naar eigen smaak inrichten. U kunt bijvoorbeeld foto’s laten ophangen of kleine meubels laten neerzetten. Er zijn hospices waarin u ook uw eigen badkamer heeft, maar dat is niet overal mogelijk. In de kleinste hospices kunnen maximaal twee mensen verblijven, in de grotere ongeveer tien.

Vrijwel alle hospices hebben een huiskamer, zodat gasten rustig met elkaar en met hun dierbaren kunnen praten. Ook heeft bijna elk hospice een ruime keuken. Hier kunnen dierbaren tegen een vergoeding mee-eten. Soms kunnen zij ook blijven slapen. Vaste bezoektijden zijn er meestal niet. Even bellen of een bezoek uitkomt is wel verstandig.

Aandacht geven

Het belangrijkste doel van elk hospice is om de bewoner zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven. Hoe dat precies gebeurt verschilt per hospice en is natuurlijk ook afhankelijk van de wensen van de bewoner. Vaak is er een tuin, kan een wandeling gemaakt worden en worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Welke zorg is er in een hospice?

Er zijn twee verschillende soorten hospices:

 • Het High-Care hospice. In een High-Care hospice is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Ook hebben sommige High-Care hospices een eigen arts.
 • Het Bijna-thuis-huis. Bijna-thuis-huizen hebben geen zorgprofessionals in dienst. Vrijwilligers werken samen met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt in een bijna-thuis-huis bij uw eigen huisarts, of bij een arts die verbonden is aan het hospice.

Sommige hospices bieden ondersteuning aan ongeneeslijk zieke mensen die nog thuis wonen. Er kan in een hospice sprake zijn van een wachtlijst.

Hoe leert u een hospice kennen?

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u zien welke hospices er in uw regio zijn (zoek op hospice). Volgens specialist ouderengeneeskunde Christiaan Rhodius is het verstandig om ruim van tevoren over de mogelijkheden van een hospice na te denken. Rhodius werkt als arts palliatieve geneeskunde in hospice Bardo in Hoofddorp. ‘Ook als u geconfronteerd wordt met een ziekte die niet te genezen is, kan uw leven nog steeds kwaliteit hebben. Verblijf in een hospice kan daar aan bijdragen. Het is verstandig om zo tijdig mogelijk te informeren hoe een hospice bij uw behoeften kan aansluiten.’ 

Uw huisarts kan meer informatie geven. Daarnaast is er in elke regio minstens één Netwerk Palliatieve Zorg. De contactpersonen van deze netwerken kunnen u ook adviseren. Een overzicht van de contactpersonen van alle Netwerken Palliatieve Zorg staat op www.stichtingfibula.nl.

Heeft u een hospice uitgekozen, dan is het handig om een rondleiding te vragen. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen.

 • Welke medische zorg is er in het hospice?
 • Kan ik mijn eigen huisarts houden of heeft het hospice een eigen arts?
 • Kunnen mijn naasten eventueel blijven slapen?
 • Heb ik straks een eigen badkamer?
 • Welke activiteiten zijn mogelijk?
 • Zijn huisdieren toegestaan in het hospice?
 • Wordt er volgens een godsdienstige overtuiging gewerkt en zo ja welke?

Hoe wordt het verblijf in een hospice vergoed?

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

 • Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vergoeding vanuit de Wlz is mogelijk als u al zorg krijgt uit de Wlz. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u zelfstandig woont of in een verpleeghuis. Als u zorg krijgt uit de Wet langdurige zorg, betaalt u een eigen bijdrage.
 • Via de regeling Eerstelijns verblijf (ELV), die onder de Zorgverzekeringswet valt. ELV valt onder de basisverzekering en telt mee voor uw eigen risico. Uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor eerstelijns verblijf.
 • Als u niet in aanmerking komt voor bovenstaande vergoedingen, kunt u de eigen bijdrage vergoed krijgen als u een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten helemaal of gedeeltelijk uit uw aanvullende verzekering.

Elk jaar is er de dag van de palliatieve zorg. Vrijwel elk hospice houdt dan een open dag.