Zo regelt u een persoonsgebonden budget voor langere tijd

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) nodig om zorg te kunnen betalen voor een ziekte of beperking die niet meer overgaat? In sommige gevallen kunt u een pgb krijgen voor langere tijd, zodat u niet iedere één of twee jaar opnieuw een indicatie hoeft aan te vragen. Dit is wat u kunt doen.

U kunt een pgb aanvragen voor verschillende soorten zorg en hulp. Met een pgb kunt u zelf kiezen wie u ’s morgens komt helpen met wassen en aankleden, naar welke dagbesteding u gaat en wie uw huis schoonmaakt bijvoorbeeld. Het verschilt per soort zorg of hulp of u een indicatie voor langere tijd kunt aanvragen en wat u daarvoor moet doen.

Pgb voor verpleegkundige zorg

Een pgb voor verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Hieronder valt bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en hulp bij het innemen van medicijnen. De wijkverpleegkundige geeft de indicatie af. Met het pgb kunt u zelf uw zorgverleners betalen.

Een indicatie voor een pgb van uw zorgverzekeraar is meestal één of twee jaar geldig. Na deze periode moet u opnieuw een indicatie aanvragen. Als u een ‘stabiele langdurige zorgvraag’ heeft, kan de wijkverpleegkundige u sinds 15 mei 2023 ook een indicatie geven voor langere tijd. Het maximum is vijf jaar. Een stabiele langdurige zorgvraag betekent dat u voor meer dan twee jaar behoefte heeft aan dezelfde zorg. Een indicatie voor langere tijd geeft meer zekerheid en rust.

Wilt u een langdurige indicatie voor verpleegzorg aanvragen? Wacht dan totdat uw indicatie bijna afloopt en u aan de beurt bent voor een herindicatie. Bespreek dan met de wijkverpleegkundige die de indicatie verzorgt of u een langere indicatie kunt krijgen. Als uw wijkverpleegkundige vindt dat een langere indicatie passend is voor u, stelt zij of hij samen met u een zorgplan op. In dit zorgplan moet ook staan wanneer u de zorg evalueert. Dat betekent dat u van tijd tot tijd bespreekt of de zorg inderdaad nog passend is. Dat is niet hetzelfde als een herindicatie. Evalueren betekent alleen dat de wijkverpleegkundige in de gaten houdt of de zorg nog steeds passend is.

Pgb voor huishoudelijke hulp of dagbesteding

Voor hulp bij het huishouden of voor dagbesteding kunt u een pgb aanvragen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit regelt u bij de gemeente. Met een pgb uit de Wmo kunt u zelf uw huishoudelijke hulp en uw dagbesteding betalen.

Wilt u een langdurige indicatie voor Wmo-zorg? Vraag er dan om in het keukentafelgesprek. Het kan helpen om aan te geven waarom u vindt dat u een langere indicatie nodig heeft. U kunt geen langere indicatie krijgen dan in het beleid van de gemeente is vastgelegd. Elke gemeente bepaalt zelf hoe lang de indicaties geldig zijn.

Pgb voor intensieve en langdurige zorg

Heeft u veel en verschillende soorten zorg nodig voor langere tijd, dan kunt u misschien een pgb aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. U kunt deze zorg krijgen in een verpleeghuis, maar in veel gevallen ook thuis. Met een pgb uit de Wlz kunt u zelf allerlei soorten zorg betalen, zoals hulp bij het aankleden en wassen, dagbesteding, vervoer naar het ziekenhuis of de dagbesteding, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp.

Een indicatie voor Wlz-zorg is altijd voor langere tijd. U vraagt de indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Op de website van het CIZ kunt u eerst een Wlz-check doen om te kijken of u in aanmerking kan komen voor zorg vanuit de Wlz.