Langer zelfstandig wonen

Veel mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Soms zijn er aanpassingen nodig om dat te realiseren, of is extra zorg noodzakelijk. Op dit platform delen wij onze kennis over zorg en wonen en bieden we concrete oplossingen. We geven ook tips over sociale activiteiten en geven inzicht in financiële mogelijkheden. Hiermee willen we ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen en mantelzorgers in hun rol ontlasten.

Rabobank heeft dit platform samen met Interpolis ontwikkeld. Als coöperatie zoeken we naar verbindingen die waardevol zijn voor onze klanten. Verbinding met de samenleving, de toekomst en met elkaar. Dit doen we om de welvaart en het welzijn in Nederland te behouden. Door op innovatieve en effectieve wijze te informeren, inspireren en te faciliteren om langer zelfstandig te blijven wonen. Er is meer mogelijk dan u denkt.