Hulp bij de administratie

U zoekt hulp bij uw administratie.

Veel gemeenten bieden gratis hulp aan van geschoolde vrijwilligers om u te helpen bij uw administratie. U vindt ze in de gemeentegids of bij het Wmo-loket van uw gemeente. Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers bij vragen op dit gebied. Op hun website vindt u meer informatie en kunt u ook zelf zoeken naar iemand bij u in de buurt die u met uw administratie kan helpen. www.steunpuntthuisadministratie.nl/organizations.

Ook vrijwilligersorganisatie Humanitas biedt gratis hulp bij het op orde brengen van de thuisadministratie. www.humanitas.nl/programmas/thuisadministratie/