Inwonen

U zoekt informatie over inwonen (bijvoorbeeld bij uw kinderen of uw ouders).

Kinderen die als mantelzorger samen met hun ouder(s) in één huis wonen: dat kan een hoop gezelligheid en gemak geven. Maar hou wel goed de financiële gevolgen in de gaten.

Eigen huisnummer?

De gemeente geeft elk pand dat zelfstandig bruikbaar is, een eigen huisnummer. Hierdoor worden familieleden buren van elkaar. Dat is vaak voordeliger dan inwonen. Toch hoeft dit niet voor iedereen gunstig te zijn. Een eigen huisnummer brengt namelijk ook hogere kosten met zich mee, zoals gemeentelijke heffingen. Informeer bij de gemeente naar deze mogelijk extra kosten en zet de toeslagen die u nu krijgt op op een rij. Hoe regel ik een mantelzorgwoning?

Gevolgen voor toeslagen

Woont u alleen en ontvangt u huurtoeslag, dan loopt u het risico die (deels) te verliezen, omdat het inkomen van de nieuwe bewoner gaat meetellen voor de berekening van de toeslag. Voor de zorgtoeslag geldt dit niet. Echtparen en geregistreerd samenwonenden behouden dezelfde huurtoeslag als er iemand komt inwonen, omdat zij elkaars toeslagpartner zijn – een persoon kan niet meerdere toeslagpartners hebben. Raadpleeg voor meer informatie over toeslagen de website van de Belastingdienst of bel de gratis BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Gevolgen voor uw AOW

Gaat u als mantelzorger inwonen bij een alleenstaande die zorg nodig heeft, dan gaat de AOW van de zorgbehoevende omlaag. Maar ook als u zelf een AOW-pensioen voor een alleenstaande ontvangt, wordt uw AOW verlaagd. Dit heet de kostendelersnorm. Op dit moment geldt een uitzondering voor ouders en kinderen. Gaat een meerderjarig kind bij zijn alleenstaande ouder wonen (of andersom) dan blijft de ouder de hogere alleenstaanden-AOW ontvangen.

Gevolgen voor uw AIO-aanvulling en Anw-uitkering

Ontvangers van een AIO-aanvulling en Anw-uitkering krijgen vanaf 1 januari 2015 wel met deze zogeheten kostendelersnorm te maken. AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen en is bedoeld voor AOW’ers die geen volledige uitkering ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze een tijdje in het buitenland hebben gewoond. Een Anw-uitkering wordt verstrekt aan weduwnaars en weduwen die nog geen AOW ontvangen. Wilt u gaan samenwonen en ontvangt u een nabestaandenuitkering? Besef dan dat u uw uitkering meestal verliest of dat uw uitkering drastisch lager kan worden. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Gevolgen voor uw bijstandsuitkering

Mensen die een huis delen om mantelzorg te kunnen geven of ontvangen, kunnen een verlaging van hun bijstandsuitkering verwachten. Ook zij kunnen immers kosten delen, stelt de rechter. Wie voor de zorg extra kosten moet maken, kan een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Uitgebreidere informatie hierover: Samenwonen in één huis met de kinderen (of met uw ouders of anderen)