Wilt u weten hoe en of u in aanmerking komt voor een verpleeghuis?

U zoekt informatie over het in aanmerking komen voor een verpleeghuis.

Verpleeghuiszorg

Heeft u voortdurend (intensieve) zorg nodig? Dan is het mogelijk om te verhuizen naar een verpleeghuis. Voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening, kan dit een goede oplossing zijn.

Wanneer komt u in aanmerking voor opname in het verpleeghuis?

Als thuis wonen niet meer gaat, is het verstandig om dit met uw huisarts of wijkverpleegkundige te bespreken. Eén van beiden kan voor u een opname in het verpleeghuis aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is.

Is uw aanvraag afgewezen? Dat betekent dat het CIZ vindt dat u geen 24-uurszorg nodig heeft. U kunt nu eventueel in gesprek gaan met de gemeente over zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? of met de wijkverpleegkundige voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hoe regel ik wijkverpleging?

Wat zijn de alternatieven?

24-uurszorg krijgt u in principe in het verpleeghuis. Maar als u liever thuis wilt blijven wonen, kan dat in sommige gevallen ook. De kosten van 24-uurszorg thuis mogen dan niet hoger zijn dan de kosten van verblijf in het verpleeghuis. En bovendien moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn. Het zorgkantoor bepaalt dit, namens uw zorgverzekeraar. Een van de vormen van zorg thuis is het Volledig Pakket Thuis (VPT). Een variant hierop is het Modulair Pakket Thuis (MPT). Meer hierover leest u in het artikel Hoe regel ik wijkverpleging?

Een tweede alternatief is een particulier verpleeghuis. Voor een particulier verpleeghuis heeft u geen indicatie nodig. U kunt er altijd terecht, eventueel samen met uw echtgenoot of echtgenote. De kosten voor wonen en zorg betaalt u zelf. Hoe regel ik een particulier verpleeghuis?

Wat kost verpleeghuiszorg?

Uw zorgverzekeraar regelt en betaalt de verpleeghuiszorg. U betaalt zelf een eigen bijdrage.

Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen. Voor zorg met verblijf zijn er twee soorten eigen bijdragen.  De eerste 4 maanden betaalt u meestal een lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Blijft u thuis wonen? Dan betaalt u bijvoorbeeld ook een lage eigen bijdrage, omdat u dan de kosten van uw eigen huis nog heeft. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U kunt zelf ook berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is met de rekenhulp op de website van het CAK. 

Wat kost een particulier verpleeghuis?

In een particulier verpleeghuis wonen is beslist niet voor iedereen weggelegd. Denk aan een maandtarief van 3500 euro tot 5000 euro. De zorgkosten in een particulier verpleeghuis kunnen eventueel gedeeltelijk worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Bij de tehuizen weten ze precies wat de mogelijkheden zijn. Vraag ernaar. Alles over het persoonsgebonden budget (pgb).