7 vragen en antwoorden over huuraanpassing

Van de meeste woningen gaat de huurprijs ieder jaar omhoog. Verhuurders van sociale huurwoningen moeten zich bij een huuraanpassing aan regels houden. Vind hier de antwoorden op 7 veelgestelde vragen over huuraanpassing.

1. Hoeveel mag mijn huur maximaal stijgen in 2023?

In 2023 mag de huur van een sociale huurwoning met 3,1 procent verhoogd worden. De huurverhoging van een sociale huurwoning kan alleen hoger zijn als uw inkomen boven een bepaalde grens ligt of als uw huur lager is dan 300 euro. Als u een woning in de vrije sector huurt, dan mag de huur maximaal 4,1 procent hoger worden. De Woonbond heeft een handige ditigale huurcheck ontwikkelt, deze vindt u hier.

2. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

Huurt u in de sociale sector? Dan moet de verhuurder zich houden aan de regels die de overheid bepaalt voor de maximale huurverhoging. Ook mag de nieuwe huur niet hoger zijn dan de maximale huur volgens het puntenstelsel (zie vraag 3). Heeft u ondanks de bevriezing van de huren toch een verhoging ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Maak dan schriftelijk bezwaar bij de verhuurder voordat de verhoging ingaat. Gaat de verhuurder niet akkoord met uw bezwaar, dan kunt u de Huurcommissie om een oordeel vragen. In het artikel Ik wil bezwaar maken tegen huurverhoging leest u er alles over. Huurt u in de vrije sector? Kijk dan of in het huurcontract afspraken staan over de jaarlijkse huurverhoging. U kunt bezwaar maken als de verhuurder een grotere huurverhoging vraagt, dit jaar (2023) mag dat niet meer zijn dan 4,1 procent. Staat er niets over huurverhoging in het huurcontract? Dan kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden met een hogere huurprijs. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kan de verhuurder het huurcontract opzeggen. Stemt u daar niet mee in, dan moet de rechter het nieuwe huurcontract beoordelen. Vindt die het nieuwe huurcontract redelijk, dan vervalt het oude huurcontract en moet u de woning verlaten. Vindt de rechter het contract onredelijk, dan blijft het oude contract in stand en mag u in het huis blijven wonen.

3. Hoe weet ik wat mijn maximale huur is?

Het puntenstelsel bepaalt de maximale huur. De woning krijgt punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte van alle kamers, voorzieningen in de keuken en de WOZ-waarde. Bij ieder puntentotaal hoort een maximale huurprijs. Op de site van de Huurcommissie kunt u zelf het aantal punten van uw woning berekenen. Het invullen van deze Huurprijscheck kost ongeveer dertig minuten.

4. Kan ik iets doen tegen stijgende servicekosten?

Bent u het niet eens met de jaarafrekening van de servicekosten? Laat dit dan eerst schriftelijk weten aan uw verhuurder. De verhuurder heeft drie weken de tijd om op uw bezwaar te reageren. Bent u het niet eens met de reactie of reageert de verhuurder niet op tijd? Als u in een sociale huurwoning woont, kunt u in dat geval bezwaar maken bij de Huurcommissie. Als uw bezwaar terecht is, kan de Huurcommissie de hoogte van de servicekosten opnieuw vaststellen. Het bedrag dat u teveel heeft betaald, kunt u terugvragen van de verhuurder. De Huurcommissie doet dat niet voor u. Woont u in een vrijesectorwoning, dan kunt u alleen bij de Huurcommissie terecht als dat in uw huurcontract staat. In andere gevallen moet u bij onenigheid over de servicekosten naar de rechter.

5. Welke huurverhoging is redelijk als mijn huis is aangepast of gerenoveerd?

Als de woning meer voorzieningen heeft gekregen en daardoor comfortabeler is geworden, mag de verhuurder meer huur vragen. Bijvoorbeeld als u een luxere badkamer heeft gekregen of een tweede toilet. Voor de huurverhoging gelden de volgende voorwaarden:
  • U heeft vooraf toestemming gegeven voor de woningverbetering. In een gebouw met meer dan tien woningen heeft minimaal zeventig procent van de huurders ingestemd.
  • De verbetering zorgt voor meer comfort.
  • De nieuwe huur is niet hoger dan de maximale huur volgens het puntenstelsel.
  • De huurverhoging is redelijk gezien de kosten die de verhuurder heeft gemaakt.
Groot onderhoud is geen reden voor huurverhoging. Woont u in een corporatiewoning? Dan hoeft u ook geen extra huur te betalen als uw woning vanaf 1 januari 2023 beter geïsoleerd is. Bent u het niet eens met de huurverhoging na verbetering van uw sociale huurwoning? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. U heeft daarvoor drie maanden de tijd. Huurt u in de vrije sector? Dan moet u bezwaar maken bij de rechter, tenzij in het huurcontract staat dat u de Huurcommissie mag inschakelen.

6. Mijn huur komt door de huurverhoging boven de grens voor de vrije sector uit. Wat zijn de gevolgen?

Uw woning blijft een sociale huurwoning zolang u erin blijft wonen. De verhuurder moet zich dus aan de regels voor huurverhoging blijven houden. Ook geldt de maximale huur, die wordt bepaald door het puntenstelsel. Als u huurtoeslag ontvangt, blijft u die ook na de huurverhoging ontvangen. Dit is een ‘verworven recht’. U krijgt geen huurtoeslag over het deel van de huur boven de toeslaggrens van 808,06 euro (2023).

7. Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Vraag huurtoeslag aan, als u die nog niet krijgt. Of u daar recht op heeft, hangt onder andere af van uw inkomen en de huur. Verder is het verstandig te bezuinigen. Lukt dat niet of onvoldoende, dan kunt u het beste verhuizen. Neem contact op met uw verhuurder, leg de situatie uit en vraag of u in aanmerking komt voor een huis met een lagere huur. Kijk ook bij andere verhuurders. Kom in ieder geval zo snel mogelijk in actie, zodat u geen schuld opbouwt. Vraag bijvoorbeeld hulp aan Geldfit. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. Zij helpen u om uw geldzaken op orde te krijgen. In dit artikel leest u hoe u financieel fit de crisis door kunt komen.