8 veelgestelde vragen over de Vereniging van Eigenaren

Als u een appartement heeft, krijgt u altijd te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het woongebouw. Wat moet u als eigenaar weten over de VvE? We beantwoorden acht vragen die veel gesteld worden.

1. Waarom is er een Vereniging van Eigenaren?

Een appartement is onderdeel van een groter gebouw. Een eigenaar van een appartement is automatisch mede-eigenaar van dat gebouw, samen met de eigenaren van alle andere appartementen. De Vereniging van Eigenaren zorgt voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, zoals de lift, het dak en de gevel. De eigenaar van een appartement is automatisch lid van de VvE en moet hier ook aan meebetalen.

2. Wat is een splitsingsakte?

In de splitsingsakte staat hoe het gebouw is verdeeld in losse woningen en hoeveel appartementsrechten iedere woning heeft. In de splitsingsakte is ook het splitsingsreglement met statuten opgenomen. In het splitsingsreglement staat hoe groot ieders aandeel in het hele gebouw is, aan welke kosten iedere eigenaar moet meebetalen en hoe bepaalde besluiten worden genomen. In het splitsingsreglement staat ook dat bewoners hun appartement goed moeten onderhouden en geen overlast mogen veroorzaken. De splitsingsakte en het splitsingsreglement zijn vastgelegd bij de notaris.

3. Wat is een huishoudelijk reglement?

In een huishoudelijk reglement staan de regels rondom onderhoud en overlast verder uitgewerkt. In het huishoudelijk reglement kunnen bijvoorbeeld afspraken staan over het buitenzetten van huisvuil of het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Het huishoudelijk reglement kan ook verbieden dat scootmobiels of kinderwagens in de gemeenschappelijke ruimte worden gestald.

4. Hoe wordt een VvE bestuurd?

De VvE heeft een bestuur dat gekozen wordt door de leden. Het bestuur maakt een begroting, organiseert vergaderingen, sluit verzekeringen af en voert besluiten uit. Het bestuur kan bestaan uit eigenaren, maar het kan ook een organisatie zijn, bijvoorbeeld een administratiekantoor. Veel grote VvE's besteden bepaalde bestuurstaken uit aan deskundigen. De administratie en/of de technische zaken worden dan verzorgd door een bedrijf.

5. Hoe ziet een vergadering van de VvE eruit?

Een VvE vergadert minimaal één keer per jaar. Tijdens de vergadering nemen de eigenaren besluiten over gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw. Iedere eigenaar van een appartement heeft stemrecht in de vergadering van eigenaren. Vaak moet minstens de helft van het totaal aantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. Zijn er onvoldoende stemmen? Dan moet er een nieuwe vergadering worden georganiseerd, waarvoor geen minimum aantal aanwezigen vereist is.

6. Heeft iedereen evenveel stemmen?

In sommige VvE's heeft iedere eigenaar één stem, bijvoorbeeld als alle appartementen even groot zijn. Als er grote en kleine appartementen in het gebouw zijn, dan kunnen de eigenaren van de grote appartementen meer stemmen hebben. In de splitsingsakte staat hoe de appartementsrechten verdeeld zijn.

7. Hoe regelt de VvE het onderhoud?

Iedere VvE is wettelijk verplicht een reservefonds te hebben. Dat is een spaarpot voor groot onderhoud en verduurzaming. De leden vullen dit reservefonds. Iedereen betaalt hiervoor maandelijks een vast bedrag aan de VvE. Hoe groot het reservefonds moet zijn, hangt af van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit MJOP staat welk onderhoud er de komende jaren moet worden verricht. Er staat ook een tijdschema in. 

8. Wat moet ik betalen aan de VvE?

Iedere eigenaar van een appartement betaalt mee aan de gezamenlijke kosten. Dat zijn voor een deel vaste kosten, zoals de kosten voor het beheer, de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en het liftonderhoud. U betaalt ook voor het vullen van het reservefonds, waaruit toekomstige onderhoudskosten worden betaald. Als er te weinig geld in het reservefonds zit, dan kan de vergadering besluiten dat de leden een bedrag moeten bijbetalen. De VvE kan ook een hoge eenmalige bijdrage vragen aan de leden, als er niet genoeg geld in kas is voor een spoedreparatie, bijvoorbeeld aan het dak of de riolering. Dit is vaak het gevolg van achterstallig onderhoud. Ook voor een speciaal project, zoals de installatie van zonnepanelen, kan de VvE om een eenmalige bijdrage vragen.