8 vragen over servicekosten van huurwoningen

Als u een woning huurt, moet u naast uw huur meestal ook servicekosten betalen. Maar wat zijn servicekosten precies? En hoe weet u of ze niet te hoog zijn?

1. Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn maandelijkse kosten die u betaalt voor het gebruik van de woning en die niet in het huurbedrag zijn meegenomen. Welke kosten eronder vallen verschilt per verhuurder. Ze staan in uw huurcontract. Een paar voorbeelden zijn:

  • Gas, water, elektriciteit, internet
  • Schoonmaken van ruimtes voor algemeen gebruik
  • Stoffering, meubilering

2. Hoe hoog mogen de servicekosten zijn?

De servicekosten mogen niet hoger zijn dan de kosten die de verhuurder maakt. De verhuurder mag dus geen winst maken op de servicekosten. Daarom is de verhuurder verplicht om te laten zien wat de werkelijke kosten zijn geweest. Hij moet daarvoor binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een afrekening aan de huurder te geven. De afrekening van de servicekosten over 2022 moet u dus voor 1 juli 2023 ontvangen.
Op deze afrekening moeten de gemaakte kosten per kostenpost vermeld staan. Als deze kosten lager zijn dan de betaalde servicekosten, heeft u recht op terugbetaling.
Er mogen geen kosten in de servicekosten worden meegenomen die niet in het huurcontract staan.

3. Mag een verhuurder het servicepakket veranderen?

De verhuurder mag het servicepakket alleen uitbreiden of verkleinen als de huurder het daarmee eens is. Wil de verhuurder een service veranderen die alleen aan meer huurders tegelijk kan worden gegeven? Dan moet 70 procent van de huurders ermee instemmen. De tegenstemmers moeten dan ook voor deze service betalen.

4. Mogen servicekosten meegenomen worden in de huurprijs?

Sommige verhuurders vragen een all-in huur. Dit betekent dat er in het huurcontract geen verschil is tussen de kale huur en de servicekosten. De huurder betaalt per maand één bedrag en kan niet controleren of de servicekosten redelijk zijn. Dit is wettelijk niet verboden. Toch kan het verstandig zijn om de verhuurder te vragen het bedrag te splitsen. U kunt ze dan beter controleren. Ook kan het nodig zijn voor het aanvragen van huurtoeslag. Als de verhuurder de kosten niet wil splitsen, kunt u de Huurcommissie vragen dit te doen.  

5. Hoe kan ik bezwaar maken tegen servicekosten?

Maak eerst bezwaar bij de verhuurder door een brief of e-mail te sturen. Reageert de verhuurder na drie weken nog niet of bent u het niet eens met zijn reactie? Als u in een sociale huurwoning woont, kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. U moet aan de Huurcommissie kunnen laten zien dat u contact heeft gezocht met uw verhuurder. Als u huurt in de vrije sector kunt u meestal niet naar de Huurcommissie, maar moet u naar de rechter.

Huurt u een appartement? Dan is het is verstandig om uit te zoeken en uit te rekenen of de servicekosten redelijk zijn. Vraag andere bewoners u te helpen. Dat maakt het werk lichter en alle bewoners kunnen profiteren van het resultaat. Het is in de meeste gevallen niet mogelijk om samen bezwaar te maken bij de Huurcommissie. Als er een huurdersorganisatie is, kan deze wel vooraf proberen schriftelijk met de verhuurder af te spreken dat de uitspraak van de Huurcommissie voor alle huurders in het woongebouw geldt. Als de verhuurder daarmee niet akkoord gaat, kunt u andere huurders oproepen om ook een procedure aan te spannen. Dat kan ervoor zorgen dat de verhuurder toch akkoord gaat.

Bezwaar maken bij de Huurcommissie kost 25 euro. U moet dit bedrag zelf betalen, maar u krijgt het geld  terug als u gelijk krijgt. De huurcommissie organiseert een zitting, waarvoor de verhuurder en de huurder allebei worden uitgenodigd. Tijdens deze zitting wordt het bezwaar besproken. Een aantal weken later ontvangen beide partijen de uitspraak. Huurder en verhuurder moeten zich aan deze uitspraak houden.

6. De verhuurder zegt dat ik moet bijbetalen. Waarom is dat?

Het kan gebeuren dat de verhuurder zegt dat u moet bijbetalen, bijvoorbeeld omdat de gemaakte servicekosten hoger zijn dan het betaalde voorschot. Misschien heeft u meer energie verbruikt dan vooraf was ingeschat. Als u twijfelt of dit klopt, kunt u zelf of met medehuurders de servicekosten controleren. Zie ook het artikel: Zo controleert u de servicekosten.

7. Kan ik huurtoeslag krijgen voor servicekosten?

Voor sommige servicekosten is huurtoeslag mogelijk. Deze kosten worden opgeteld bij de kale huur en worden de rekenhuur genoemd. De huurtoeslag wordt berekend over de rekenhuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende servicekosten:

  • Lift-, ventilatie- en alarminstallaties
  • Schoonmaak kosten van de lift en andere gezamenlijke ruimtes
  • Diensten van de huismeester

8. Moet je op de begane grond meebetalen aan de lift

Het uitgangspunt is dat alle eigenaren bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten. Heeft u een appartement op de begane grond, dan betaalt u dus ook mee aan de lift, tenzij er in uw contract is opgenomen dat u niet hoeft mee te betalen.