Buitenlandse zorg in huis: de zorg au-pair

Heeft u weleens gedacht aan een permanente, inwonende buitenlandse hulp? Als u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, kunt u daar vaak een flink deel van de kosten mee betalen.

De zorgmedewerkers komen vooral uit Oost-Europa, uit landen als Polen en Tsjechië, maar ook uit Griekenland en Portugal. De plaatsing loopt via Nederlandse bemiddelingsbureaus. De zorgverleners helpen bij de dagelijkse verzorging. Verpleegkundige behandelingen mag niet iedereen uitvoeren. Zie daarvoor ook het artikel op de website van de Rijksoverheid. 

Hij of (meestal) zij woont bij u in huis en levert tussen de dertig en veertig uur zorg per week. Loopt het aantal uren op, dan schakelt het bureau – als het goed is – een tweede zorgverlener in om te voldoen aan de Nederlandse Arbeidstijdenwet.

Binnen het budget

Thuiszorg kost al snel zo’n 20 euro tot 70 euro per uur als er gespecialiseerde zorg nodig is. Een buitenlandse hulp kunt u al inhuren voor minder dan 15 euro. De tarieven verschillen sterk per bureau en het aantal uren zorg. Maar bij 30-40 uur zorg per week moet u rekenen op 2.000 euro tot 3.000 euro per maand. Deze kosten kunt u (deels) vergoed krijgen uit een Persoonsgebonden Budget.

Meestal biedt een zorg au-pair dus meer uren hulp voor minder geld. Dan een ‘gewone’  hulp uit eigen land.

Is het wel legaal?

Ja, de constructie wel. Maar toch is het belangrijk om goed op te letten. Op internet zijn diverse bureaus te vinden die buitenlandse zorgverleners uit verschillende landen halen. Maar het ene bureau is het andere niet. In het verleden buitten sommige bureaus hun werknemers uit. Uit navraag bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleek dit niet op grote schaal te gebeuren. Toch adviseren Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de beroepsvereniging voor zorgprofessionals (V&VN) altijd meerdere referenties op te vragen en na te trekken.

Werkwijzen

Grofweg zijn er drie werkwijzen: de cliënt betaalt de hulp zelf, een Nederlands uitzendbureau neemt die taak op zich, of de werknemer is in dienst van een buitenlands bedrijf. In alle gevallen is de Nederlandse wet van toepassing. Als de bemiddelaar beweert dat uw hulp volgens de Slowaakse wet zeven dagen per week mag werken, klopt dat dus niet. Werknemers moeten in elk geval het minimumloon ontvangen. En de werkgever moet de Arbowet en Arbeidstijdenwet naleven. Ook moet iedereen die een werknemer van buiten de EU of uit Roemenië of Bulgarije inhuurt, controleren of hij of zij een tewerkstellingsvergunning heeft. Wie iemand zonder die vergunning in huis haalt, riskeert een boete van duizenden euro’s.