Commissie Bos: Ga (ver)bouwen!

De overheid moet meer investeren in nieuwe, passende woonvormen voor ouderen. Nu is het beleid te veel gericht op ouder worden in eigen huis. Dat concludeert oud-minister Wouter Bos in het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies’.

Langer zelfredzaam blijven in een zelfstandige woning is nu een belangrijk doel van de overheid. Dat is nodig omdat verzorgingshuizen zijn verdwenen. Wie nu ´te goed´ is voor het verpleeghuis, kan nergens anders terecht.

Meer ouderen, te weinig huizen

Het aantal thuiswonende ouderen groeit hard. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers zelfstandig. Nu is dat 89 procent. Maar als mensen ouder worden, zijn veel huizen niet geschikt om in te blijven wonen. De komende decennia groeit het aantal ouderen door. In 2030 zullen er ruim twee miljoen 75-plussers zijn, 600 duizend meer dan nu. Daarom kreeg Commissie Bos de opdracht om te kijken wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden.

Reis

In het rapport van de Commissie Bos staan 35 aanbevelingen aan de verantwoordelijke minister Hugo de Jonge. De commissie heeft de 35 aanbevelingen samengevat met de vier letters REIS:
  • Regie: vergroot de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren.
  • Eenvoud: vereenvoudig de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals.
  • Integrale benadering: het zou voor ouderen niet moeten uitmaken onder welke wet of uit welk potje hun zorg en ondersteuning worden betaald.
  • Samenwerking: bevorder de samenwerking in de zorg voor ouderen.
De 35 aanbevelingen hebben allemaal te maken met drie belangrijke adviezen.

1. Ga (ver)bouwen

Er moet meer worden gebouwd en verbouwd voor ouderen. Ook moeten er meer nieuwe woonvormen komen tussen het eigen huis en het verpleeghuis in. Want zelfstandigheid tot op hoge leeftijd hoeft niet te betekenen dat iedereen ‘langer thuis’ blijft, constateert de commissie letterlijk. Voorbeelden zijn hofjes, woongemeenschappen, zorgvilla’s en kangoeroewoningen. De Commissie Bos heeft ook een advies voor ouderen zelf. Zij moeten op tijd nadenken over de aanpassing van hun woning of over een andere, meer geschikte woning. De 50+woontest helpt u om na te denken over toekomstige woonwensen. Een andere geschikte woning vinden, is niet zo eenvoudig. Drie jaar geleden deed Plus Magazine onderzoek naar beschikbare huurwoningen voor ouderen. Slechts 7 procent daarvan was aantrekkelijk voor 55-plussers. De afgelopen jaren is daar geen verandering in gekomen. Er zijn nauwelijks huizen bijgebouwd, terwijl het aantal ouderen blijft groeien. Bos pleit daarom voor verandering.

2. Ga digitaal

Digitale hulpmiddelen kunnen het dagelijks leven makkelijker en aangenamer maken. Ouderen kunnen daarmee de regie in eigen hand houden, zorg op afstand krijgen en een hogere kwaliteit van leven bereiken. Een voorbeeld is digitaal contact met de huisarts of andere hulpverleners. Daarvoor moeten zorgaanbieders meer gebruik gaan maken van digitale technieken maar ook de ouderen zelf moeten daar meer mee aan de slag. Zij kunnen bijvoorbeeld online sociale contacten zoeken en onderhouden. Voor mantelzorgers zijn er verschillende apps om afspraken in bij te houden.

3. Werk samen

Zorgorganisaties moeten samenwerken. Nu doen ze dat niet altijd, omdat ze met elkaar moeten concurreren. De Commissie Bos stelt dat lokale en regionale samenwerking nu belangrijker is dan concurrentie en keuzevrijheid. Uiteindelijk moet ieder loket waar iemand voor hulp aanklopt, het goede loket zijn. Iedere hulporganisatie moet hetzelfde doel voor ogen hebben. Nu staan de verschillende wetten en financieringsregelingen dat nog in de weg. Ook mantelzorgers moeten betere ondersteuning krijgen.