De aanleunwoning

In een aanleunwoning woont u zelfstandig. Een aanleunwoning staat vaak in de buurt van een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Aanleunwoningen zijn vaak kleine, gelijkvloerse woningen. U kunt gebruikmaken van de service van de nabijgelegen instelling. Soms kunt u via een alarm direct hulp inroepen. Let op: de traditionele verzorgingshuizen veranderen en sluiten de poorten. Soms verandert hierdoor ook het aanbod van de servicediensten. Informeer hiernaar als u een woning op het oog heeft.

Iets voor u?

Bent u nog redelijk mobiel en kunt u veel zelf doen? Dan is een aanleunwoning misschien iets voor u. De leeftijdsgrens varieert van 55-plus tot 65-plus. Meestal moet u ingeschreven zijn in de gemeente waar de aanleunwoning staat. Ook een inschrijving bij de zorginstelling of woningcorporatie kan nodig zijn. Soms heeft u een zorgindicatie nodig. Informeer bij het Wmo-loket van uw gemeente, of bij de zorginstelling.

Wat is de huurprijs?

zorghuis

Een sociale huurwoning kost minimaal 500 euro per maand. In de stad kan de prijs oplopen tot 800 euro. Maakt de woning deel uit van een complex? Dan betaalt u meestal ook servicekosten. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de lift en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes. In de vrije sector kost een huurwoning meer dan 808,06  euro per maand (2023). De prijzen zijn heel verschillend. Hoe groter de woning, hoe duurder. Ook de ligging speelt een rol bij de prijs.

Sociale huurwoning

Komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning? Dat hangt af van uw inkomen. Het (belastbaar) inkomen mag niet hoger zijn dan 44.035 euro als u alleen woont en 48.625 euro als u met een partner of een gezin woont (2023). Vaak heeft u ook een huisvestingsvergunning nodig. En u moet ingeschreven staan bij de organisatie die de woningen verdeelt. Meestal is dit een woningbouwvereniging.

Heeft u een zorgindicatie en recht op minimaal 10 uur zorg per week? Dan geldt de inkomensgrens niet. U maakt ook kans als u een inkomen heeft dat boven de grens ligt. Woningcorporaties mogen 7,5 procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan mensen met hogere inkomens. Informeer in uw gemeente naar de mogelijkheden.

Huurtoeslag

U kunt mogelijk huurtoeslag krijgen. Per 2020 zijn de strikte inkomensgrenzen voor huurtoeslag vervallen. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de grootte van het huishouden en de leeftijd. Wel blijft de harde vermogensgrens van toepassing: u mag niet meer dan 33.748 euro eigen vermogen per persoon hebben. Tot uw vermogen hoort onder meer spaargeld, aandelen en een vakantiehuis. Ook vermogen dat u hebt in het buitenland telt mee. Heeft u een vermogen dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Meer informatie vindt u op toeslagen.nl. Daar kunt u ook een proefberekening maken.

Toch zorg nodig

Woont u in een aanleunwoning en heeft u toch zorg nodig? Medische thuiszorg regelt u via de huisarts of de wijkverpleegkundige. Zij vragen de zorg aan bij de zorgverzekering en regelen daarmee ook uw indicatie voor zorg. Thuishulp zoals huishoudelijke hulp regelt u via het Wmo-loket van de gemeente. Lees ook: Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?