De zorgvilla: Tussen thuis wonen en verpleeghuis

Zorgvilla’s zijn particuliere verpleeghuizen, waar u kunt wonen als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat. Er komen steeds meer zorgvilla’s bij in Nederland. Wat kunt u verwachten van een zorgvilla en hoe komt u ervoor in aanmerking?

De overheid stimuleert ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Liefst voor altijd, want bejaardenhuizen of verzorgingshuizen zijn er niet meer. Als u hulp nodig heeft en niet genoeg heeft aan mantelzorg, kunt u huishoudelijke hulp en thuiszorg aanvragen. Gaat uw gezondheid verder achteruit en lukt zelfstandig thuiswonen echt niet meer? Dan kunt u niet altijd in een verpleeghuis terecht. De wachtlijsten zijn lang en er komen maar weinig kamers vrij. Omdat er veel vraag is naar wonen met verzorging, bieden particuliere verpleeghuizen zorgvilla’s aan.

Verzorgingshuis ‘nieuwe stijl’

In een zorgvilla kunt u veilig wonen met zorg dichtbij. Het zijn verzorgingshuizen ‘nieuwe stijl’. Voorbeelden zijn Bloemendael, Compartijn, Dagelijks Leven, Domus Magnus en Wonen bij September. Bewoners en familieleden zijn over het algemeen tevreden over deze woonvormen. Zorgverzekeraars moedigen deze woonvormen aan. U vindt zorgvilla’s bijvoorbeeld bij Wonenalsthuis.nl.

Verschil met een traditioneel verpleeghuis

In een zorgvilla huurt u een kamer of studio, waarin u zelfstandig woont. In een verpleeghuis wordt u opgenomen en krijgt u wonen en zorg in één pakket. Voor een zorgvilla heeft u meestal wel een indicatie voor verpleeghuiszorg nodig. Hiermee krijgt u verpleeghuiszorg vergoed uit de Wet langdurige zorg. Met die indicatie kunt u als bewoner van een zorgvilla verpleeghuiszorg thuis krijgen. Dat kan via een VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis) of een persoonsgebonden budget (PGB). Particuliere verpleeghuizen zitten vaak in mooie gebouwen op een goede plek, bijvoorbeeld in een statig landhuis aan de rand van een park. Ze zijn kleiner dan de meeste verpleeghuizen en hebben vaak mooie kamers, een restaurant met een kok, een verzorgde tuin, een kapper in huis en veel activiteiten. Partners kunnen samen blijven wonen en de wachttijden zijn korter. Soms kunt u er zelfs direct terecht. 

Dit zijn allemaal voordelen, maar er zijn er ook nadelen. In een gewoon verpleeghuis is dag en nacht toezicht, in een zorgvilla niet. Er is ook geen arts in het huis aanwezig, zoals in een gewoon verpleeghuis. De huisarts in de buurt van de zorgvilla wordt uw behandelaar. In een gewoon verpleeghuis kunt u tot het einde blijven. In het particuliere verpleeghuis is het niet altijd mogelijk om zware zorg te krijgen, bijvoorbeeld dementiezorg. Dat kan betekenen dat u nog een keer moet verhuizen naar een verpleeghuis dat deze zorg wel kan geven.

Hoeveel kost het?

Wonen in een zorgvilla kost meestal tussen de 3000 en 6000 euro per maand. Dat zijn de kosten voor de huur, uw eten, het onderhoud van uw appartement en andere vaste verblijfskosten. Per huis kunnen de prijzen verschillen. Een grotere kamer met uitzicht kan duurder zijn dan een kleinere kamer zonder uitzicht.

Er zijn ook huizen die kamers hebben voor bewoners met alleen AOW, zoals de Herbergier en Dagelijks Leven (vestigingen in heel Nederland), Ben Oude Nijhuis (Rotterdam) en Kloek (Amsterdam en Roosendaal). De meeste van deze woonvormen zijn bedoeld voor mensen met dementie.

U betaalt ook kosten voor de zorg die u nodig heeft. Als u een indicatie heeft voor verpleeghuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) worden de zorgkosten vergoed door de overheid. U betaalt wel een eigen bijdrage. Als u bijvoorbeeld recht heeft op verpleeghuiszorg aan huis via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een pgb is uw eigen bijdrage voor de zorg maximaal 808,60 euro per maand (in 2023). Als u verpleeghuiszorg aan huis krijgt via een Volledig Pakket Thuis (VPT) is uw eigen bijdrage voor de zorg maximaal 966,60 per maand (in 2023). Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.