Dementie en wonen: de mogelijkheden op een rij

Als u dementie heeft, kunt u misschien niet meer thuis blijven wonen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Op steeds meer plaatsen komen kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Wij geven u een paar voorbeelden.

Beschut wonen

Zelfstandig wonen, met zorg als dat nodig is. Dat is beschut wonen. Andere namen voor deze woonvorm zijn ‘zorgwonen’, ‘beschermd wonen’, ‘zorgeloos wonen’ of ‘zelfstandig zorgwonen’. Het zijn de opvolgers van het traditionele verzorgingshuis ofwel het bejaardenhuis. Meestal zijn het huurappartementen, bestemd voor mensen die nog geen 24-uurszorg nodig hebben. De huur tussen de 300 euro en 600 euro per maand. Dit is het bedrag zonder zorgkosten. Deze hangen af van het zorgpakket dat u afneemt. In totaal kunt u meer dan 1000 euro kwijt zijn, inclusief huur. Informeer vooraf naar de regels en mogelijkheden. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Medische thuiszorg regelt u via de huisarts of de wijkverpleegkundige. Thuishulp zoals huishoudelijke hulp regelt u via het Wmo-loket van de gemeente. Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?

Een aangepaste woning

Woont u liever in een ‘gewoon’ huis? Er komen steeds meer aangepaste woningen voor mensen met dementie. Het zijn meestal groepswoningen in de wijk, waar u een kamer huurt. U kunt gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte. De zorg betaalt u uit het persoonsgebonden budget (pgb). U heeft een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees hier hoe u een pgb aanvraagt.

Een voorbeeld van aangepast wonen vindt u bij de Stichting Waardig Wonen in Groningen. Deze stichting voorziet in kleinschalige, huiselijke woonoplossingen voor mensen met dementie. De stichting heeft huizen op diverse plekken in de provincie. Er komen nog steeds nieuwe huizen bij. In ieder huis wonen vier of vijf mensen met dementie. Iedere bewoner heeft een eigen kamer, met een eigen inrichting. U betaalt de woonkosten zelf. De prijs is afhankelijk van het huis en de grootte van de kamer. De eigen bijdrage is bij Waardig Wonen lager dan bij de meeste verpleeghuizen. Daardoor zijn de kamers bereikbaar voor dementerenden met een kleine beurs. Medewerkers leveren de zorg vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).

Kleinschalig wonen in een verpleeghuis

Sommige verpleeghuizen hebben kleinschalige woongroepen. Het bekendste voorbeeld is verpleeghuis de Hogewey in Weesp. Daar zijn de woongroepen ook nog eens onderverdeeld in leefstijlen. Voor een opname in het vepleeghuis is altijd een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorbeeld hiervan is Omring. Omring heeft woonlocaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Op meerdere plekken zijn huiskamergroepen voor mensen met dementie. U woont in een kleine groep, met een gemeenschappelijke keuken en huiskamer. Sommige kamers zijn geschikt voor twee personen. De zorgmedewerkers van Omring zijn onderdeel van het huishouden.

Particulier verpleeghuis

Particuliere verpleeghuizen vindt u in heel Nederland. Ze heten ook wel particuliere woonzorgcentra. Vaak zijn het prachtige landhuizen of kastelen, die zijn opgedeeld in appartementen. Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u zoeken naar particuliere woonzorgcentra bij u in de buurt. De kosten van particuliere verpleeghuizen zijn heel verschillend. Soms zijn ze bereikbaar voor mensen met een AOW-uitkering, soms lopen de kosten op tot wel 4000 euro per maand. Voor een particulier verpleeghuis is geen indicatie nodig. Deze woonvorm valt buiten de Wet voor langdurige zorg. De kosten voor wonen en zorg betaalt u zelf. Zie ook: Hoe regel ik een particulier verpleeghuis?

De huizen van Herbergier zijn hier een voorbeeld van. In een Herbergier wonen 15 of 16 mensen met dementie. In heel Nederland zijn Herbergiers te vinden. De panden zijn vaak bijzonder, zoals een oude melkfabriek of een oude school. De sfeer is ongedwongen en huiselijk. Iedere Herbergier is anders en de prijzen variëren. Soms zijn er vooral appartementen, soms juist eenpersoonskamers. Of een combinatie van beiden. Er is altijd een gemeenschappelijke ruimte en keuken. En vaak heeft een Herbergier een mooie tuin waar u kunt wandelen of rustig zitten.

Mantelzorgwoning

In een mantelzorgwoning woont u dichtbij degene die voor u zorgt. Het is een tijdelijke woning, die in de tuin van bijvoorbeeld uw zoon of dochter wordt neergezet. Ook een aanbouw of een verbouwde garage of schuur kunnen een mantelzorgwoning zijn, mits aan bepaalde eisen is voldaan: Een mantelzorgwoning is namelijk een volledig zelfstandige woonruimte met stromend water, elektriciteit, verwarming en mogelijk zelfs een eigen huisnummer. Een verplaatsbare mantelzorgwoning varieert in prijs van circa 45.000 euro tot 135.000 euro. Sommige woningcorporaties verhuren mantelzorgwoningen. Valt de huur binnen de grenzen van de sociale huursector, dan kunt u recht hebben op huurtoeslag. Informeer hiernaar bij woningbouwverenigingen in de buurt. Zie ook: hoe regel ik een mantelzorgwoning?