Dit moet u vooraf bespreken met uw aannemer

Als u uw woning laat verbouwen door een aannemer, is het belangrijk om dit goed voor te bereiden. Dat vergroot de kans dat de verbouwing soepel verloopt. Maak vooraf goede afspraken met de aannemer, bijvoorbeeld over de betaling, de kwaliteit van het werk en de oplevering. Dit zijn onderwerpen waar u aan moet denken.

Voorbereiding

Zet uw verbouwingsplannen op papier voordat u een aannemer belt. Bedenk zo nauwkeurig mogelijk wat u wilt, wat u het belangrijkste vindt en wat zo nodig later kan. Stel een budget vast en een voorlopige planning. Als u dat op een rijtje heeft, verloopt het eerste gesprek met de aannemer makkelijker. De aannemer kan u dan vertellen wat haalbaar is en wat niet. Bij een wat grotere verbouwing kan het ook zinvol zijn een architect in te schakelen. Een architect kan u helpen uw wensen helder te krijgen en deze goed op papier te zetten.

Offerte

Vraag of het aanvragen van een offerte gratis is. Sommige aannemers brengen kosten in rekening. Dat mag als ze dat vooraf melden.

Open gesprek

De samenwerking met een aannemer begint met een open gesprek over uw wensen en uw budget. Het is slim om ook uw wensen voor de toekomst met de aannemer te bespreken. De aannemer kan daar dan rekening mee houden.

Onderaannemers

Een aannemer doet niet al het werk zelf. Hij werkt samen met andere bedrijven, zoals metselaars, timmerlieden en dakdekkers. Zij werken meestal al langer samen en weten wat ze aan elkaar hebben. Dat kan handig zijn. Het is goed om te weten dat de aannemer verantwoordelijk blijft, ook als hij onderaannemers inschakelt. U kunt ook zelf specialisten inschakelen voor bepaalde klussen, maar dat is niet altijd voordeliger. En als er iets misgaat, is niet altijd duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is.

Financiële afspraken

Voor een verbouwing kunt u op verschillende manieren een prijs afspreken. U heeft de meeste zekerheid als u met de aannemer een vaste prijs afspreekt. Dit wordt ook wel een aanneemsom genoemd. Werkt de aannemer met een uurtarief, een open begroting of een richtprijs, dan weet u vooraf niet goed wat u voor de verbouwing gaat betalen.

Niet altijd kan alles vooraf worden vastgelegd, bijvoorbeeld omdat nog niet bekend is hoe duur de badkamertegels zijn. Er komt dan een meerwerkoptie of stelpost op de begroting. Zorg dat duidelijk is wanneer meerwerk telt en wanneer een stelpost wordt gebruikt. Zo weet u welke aanpassing extra geld kost.

Spreek ook af wanneer u betaalt. Bij een kleine verbouwing kunt u soms in één keer achteraf betalen. Bij een grotere verbouwing is het normaal om in termijnen te betalen. Zorg dat de betalingen gelijk oplopen met de voortgang van het werk. Betaal dus niet vooruit. Leg alle afspraken vast.

Beschrijf de werkzaamheden

Bespreek welke werkzaamheden de aannemer precies gaat uitvoeren, zodat duidelijk is wat binnen de aanneemsom valt. Spreek af welke materialen hij gaat gebruiken. Maak een afspraak hoe u omgaat met meer- en minderwerk. Leg dit ook schriftelijk vast. Hoe specifieker de omschrijving, hoe beter. Er is dan minder kans op onenigheid en discussie. Als u bijvoorbeeld niet vastlegt van welk materiaal de kozijnen zijn, kan de aannemer goedkopere materialen kiezen dan u in gedachten heeft.

Lopen de zaken tijdens de verbouwing anders dan gepland? Zijn er tegenvallers? Maak dan nieuwe afspraken en leg deze ook weer vast.

Planning

Spreek af wanneer de verbouwing begint en wanneer het werk uiterlijk klaar is. Kies voor een haalbare planning in overleg met de aannemer. Dat voorkomt frustraties en stress. U kunt ook een vergoeding afspreken die de aannemer moet betalen voor iedere dag dat hij te laat oplevert.

Mogelijk bestaan er nog onzekerheden, bijvoorbeeld over de financiering of de bouwvergunning. Voor zulke situaties kunt u ontbindende voorwaarden afspreken, zodat u nog onder de overeenkomst uit kunt als het misloopt met de financiering of de vergunning.

Verzekering

Vraag de aannemer altijd naar zijn verzekeringen. Kies voor een aannemer die een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft en een CAR-verzekering. Een CAR-verzekering dekt de schade die ontstaat tijdens de verbouwwerkzaamheden. Denk aan schade aan uw huis of uw spullen. Zonder CAR-verzekering bestaat het risico dat de aannemer eventuele schade niet kan vergoeden.

Vraag ook of de aannemer is aangesloten bij een keurmerk, zoals Bouwgarant, SWK of Woningborg. Dit keurmerk garandeert dat een andere aangesloten aannemer de verbouwing overneemt als uw aannemer failliet gaat. Vraag of de aannemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

Bouwafval

Bijna alle aannemers zetten het afvoeren van bouwafval in de offerte. U kunt ook afspreken dat u het afval zelf afvoert. Daarmee kunt u kosten besparen.

Thuis blijven

Bij kleinere verbouwingen is het waarschijnlijk geen probleem om in uw huis te blijven wonen. Maak in dat geval afspraken met de aannemer over de werktijden en over het tussentijds opruimen van de werkplaats. Zo loopt u elkaar zo min mogelijk in de weg en zit u niet onnodig in de rommel. Maak ook afspraken over het gebruik van de wc.

Afspraken op papier

Zet alle afspraken met de aannemer op papier. Doe dit zo precies mogelijk. Dit voorkomt dat afspraken op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Als er meningsverschillen ontstaan, kunt u in de afspraken terugvinden, wat u precies heeft afgesproken en wie waarvoor verantwoordelijk is.