Dit moet u weten over huurverhoging in 2023

In 2023 mag de huur van sociale huurwoningen met 3,1 procent verhoogd worden. Als u een woning in de vrije sector huurt, dan mag de huur maximaal 4,1 procent hoger worden. De verhuurder moet zich wel aan een aantal regels houden als hij de huur verhoogt. Doet hij dat niet, dan kunt u bezwaar maken.

Huurprijzen van woonhuizen worden meestal per 1 juli verhoogd. Als uw verhuurder de huur wil verhogen, moet u daar minimaal twee maanden van tevoren bericht over krijgen. Bij een huurverhoging per 1 juli, moet u daar dus vóór 1 mei bericht over krijgen.

Wanneer woont u in een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een woning waarvan de huur toen u er kwam wonen onder de vooraf vastgestelde grens (liberalisatiegrens) lag. Deze grens kan per jaar veranderen en ligt in 2023 op 808,06 euro. Weet u niet zeker of u in een sociale huurwoning woont? U kunt dit controleren op de website van de Rijksoverheid.

Woont u in een zelfstandige huurwoning die geen sociale huurwoning is? Dan woont u in de vrije sector.

Hoeveel mag uw huur stijgen?

In de sociale sector is de huurverhoging meestal maximaal 3,1 procent. De huurverhoging kan alleen hoger zijn als uw inkomen boven een bepaalde grens ligt of als uw huur lager is dan 300 euro.

Huur onder de 300 euro

Als uw huur onder de 300 euro ligt, mag uw huurprijs met maximaal 25 euro stijgen.

Huur boven de 300 euro

Als u in een sociale huurwoning woont en meer dan 300 euro huur per maand betaalt, mag uw huur in 2023 met maximaal 3,1 procent stijgen.

Hoger inkomen

Als uw inkomen boven een bepaalde grens ligt, mag de verhuurder een huurverhoging van maximaal 50 of 100 euro vragen. De overheid wil met deze hogere huurverhoging mensen met een hoger inkomen aansporen om te verhuizen naar een duurdere woning.

Uw situatie Uw maximale huurverhoging
U woont alleen en uw inkomen ligt tussen de  48.836 en 57.573 euro 50 euro
U woont niet alleen en uw gezamenlijk inkomen ligt tussen de 56.513 en 76.764 euro 50 euro
U woont alleen en uw inkomen ligt hoger dan 57.573 euro 100 euro
U woont niet alleen en uw gezamenlijk inkomen ligt hoger dan 76.764 euro 100 euro

De inkomensafhankelijke huurverhoging komt in plaats van de huurverhoging met 3,1 procent. De verhuurder mag deze twee huurverhogingen dus niet allebei opleggen. Om een inkomensafhankelijke huurverhoging te mogen doorvoeren, moet de verhuurder met het huurverhogingsvoorstel een verklaring van de Belastingdienst meesturen waaruit blijkt dat uw inkomen in 2021 boven de grens lag.

Uitzondering voor chronisch zieken

Chronisch zieken hoeven geen inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. U moet uw ziekte kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een zorgindicatie of een beschikking voor het aanpassen van uw woning. Alle voorwaarden kunt u lezen op de website van de Woonbond.

Maximale huurverhoging vrije sector

Als u een zelfstandige woning huurt in de vrije sector, mag de huur in 2023 met 4,1 procent stijgen. Als er een lager percentage in uw huurcontract staat, dan geldt dit lagere percentage.

Wanneer bezwaar maken?

Het is verstandig om te controleren of de huurverhoging die uw verhuurder aankondigt wel klopt. Twijfelt u daarover? Dan kunt u dit op de website van de Woonbond controleren. U heeft hiervoor uw huurverhogingsbrief nodig en gegevens over uw inkomen in 2021. Het resultaat is een voorbeeldbrief op maat die u kunt versturen om bezwaar te maken.