Goed voorbereid: kleine ongelukken in en om huis

Uitschieten met de kaasschaaf. De vlam in de pan. U brandt zich aan de waterkoker of aan de strijkbout. Het is maar klein leed, maar ook klein leed kan behoorlijk pijn doen. Weet u wat u moet doen als er iets gebeurt? En heeft u daar ook de nodige spullen voor in huis?

Langer zelfstandig wonen betekent ook nadenken over de dingen die mis kunnen gaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, een goed voorbereid mens ook.

Onmisbaar: de EHBO-app

Het Rode Kruis heeft een bijzonder handige EHBO-app voor de smartphone gemaakt. In deze app vindt u wat u moet doen bij 80 veelvoorkomende ongelukjes, bijvoorbeeld een brandwond, bij verslikken of bij flauwvallen. U kunt de instructies lezen of laten voorlezen. Overigens vindt u alle informatie over eerste hulp bij ongelukken ook op de website van de EHBO.

De verbandtrommel

Veel ongelukken gebeuren in en rond het huis. Het is daarom handig om een verbanddoos in huis te hebben. Dan kunt u kleine ongelukjes zelf verhelpen. Het Oranje Kruis heeft richtlijnen opgesteld voor verbanddozen in de thuissituatie. 

Vallen valt te leren

Elk jaar weer neemt het aantal valongelukken toe. Bij een val kunt u zich akelig bezeren. Een valpreventiecursus kan veel ellende voorkomen. Tijdens zo’n cursus werkt u aan uw eigen mobiliteit en traint u uw spieren, uw gevoel voor balans en uw beweeglijkheid. Daarnaast krijgt u inzicht in de risico’s in uw huis. Door met andere ogen door uw huis te lopen, ontdekt u waar het gevaar schuilt. Ook leert u tijdens zo’n cursus hoe u zichzelf bij een val kunt opvangen. Hiermee kunt u ernstig letsel voorkomen. Valpreventiecursussen kunt u overal in het land volgen. Vraag ernaar bij uw huisarts, de praktijkondersteuner of de fysiotherapeut. Ook bieden sommige verzekeraars valpreventiecursussen aan via een aanvullende verzekering. En voorbeeld hiervan is de aanvullende zorgverzekering van ZorgActief.

Brandwonden: lauw water en níet smeren

Als u een brandwond oploopt, is het belangrijk om de wond meteen 10 minuten te koelen onder stromend lauw water. Gebruik geen koud water. Brandwonden moet u zo schoon mogelijk houden. Smeer geen zalf of crème en dek de wond steriel af, bijvoorbeeld met steriel verband of huishoudfolie. Neem bij brandwonden altijd contact op met de huisarts of huisartsenpost. Heeft u veel rook of hete gassen ingeademd, bel dan direct 112. Doe dat ook als u geen klachten heeft.

Leer reanimeren

Als we praten over een hartstilstand, hebben we het niet langer over een klein ongelukje. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een reanimatiecursus volgen. Een reanimatiecursus is niet moeilijk. Het kost u maar twee avonden om te leren reanimeren. Tijdens de reanimatiecursus leert u ook hoe een AED-apparaat werkt. Een AED (automatische externe defibrillator) is een apparaat waarmee u iemand met een hartstilstand een schok toedient.

Weet u de AED te vinden?

In Nederland hangen steeds meer AED-apparaten, onder meer bij zorginstellingen, maar ook bij banken, supermarkten en bibliotheken. Op de website van de Hartstichting kunt u kijken of er in uw buurt voldoende AED’s hangen. Is dat niet het geval, dan kunt u in uw buurt een actie starten voor een AED in uw buurt.