Heeft u een appartement? Dit mag u niet zomaar verbouwen

Als u een eigen huis heeft, kunt u dat naar eigen wens aanpassen en verbouwen. Als u een appartement heeft, ligt dat anders. Appartementeigenaren moeten zich houden aan de regels van de Vereniging van Eigenaren.

Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een actieve VvE heeft een bestuur en vergadert minimaal een keer per jaar. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals de gevel, het dak, de technische installaties en de fundering.

De regels waar u zich als eigenaar aan moet houden staan in het splitsingsreglement en in het huishoudelijk reglement. Kijk dus voordat u iets gaat aanpassen aan uw appartement of deze regelementen er iets over zeggen. Doe dat in ieder geval als u een beslissing neemt over de volgende onderwerpen.

Vloerbedekking

Vaak mag u geen harde vloerbedekking leggen zonder geluidsisolatie. Als u bijvoorbeeld laminaat of plavuizen wilt leggen, moet u er een ondervloer onder leggen die voldoet aan de eisen die de VvE stelt aan geluidsisolatie. Stille vloerbedekking is bijvoorbeeld tapijt. Ook linoleum, vinyl of pvc kunt u meestal gebruiken. Vraag bij de aankoop of u een speciale ondervloer nodig heeft om te voldoen aan de eisen van de VvE.

Verbouwen

In een appartement heeft u vaak minder mogelijkheden om te verbouwen dan in een eengezinswoning. In het reglement staat wat er wel en niet is toegestaan. U mag misschien wel zelf de badkamer opknappen, maar niet het ventilatiesysteem aanpassen. Ook mag u bepaalde muren niet zomaar weghalen.

Schilderen

De VvE-vergadering beslist over de kleur van het verfwerk, buiten en in de gemeenschappelijke ruimten. U mag dus niet zelf uw kozijnen aan de buitenkant een andere kleur geven. Binnen bent u wel zelf de baas over de kleuren die u kiest.

Zonwering

U mag niet zomaar een zonnescherm ophangen aan de buitenkant van uw appartement. Aan de binnenkant mag dat wel.

Isoleren

U kunt in uw eigen appartement bijvoorbeeld radiatorfolie en tochtstrips aanbrengen. Voor het isoleren van muren, daken en vloeren is de VvE meestal verantwoordelijk. Ook het vervangen van ruiten door isolerend glas is meestal een zaak van de VvE.

Verhuren

In het splitsingsreglement van de VvE staat vaak of u het appartement mag verhuren. Verhuur aan studenten bijvoorbeeld is vaak niet toegestaan. Maar ook als u het appartement wilt verhuren aan toeristen, mag dit niet zomaar. Naast de VvE heeft ook de gemeente hier een belangrijke rol. Steeds vaker is er sprake van een zelfbewonigsplicht. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Spullen neerzetten in gemeenschappelijke een ruimte

De VvE bepaalt ook of u iets mag neerzetten in de gemeenschappelijke ruimte, zoals de hal of op de galerij. Denk aan een scootmobiel, driewielfiets of rollator. Meestal is het niet toegestaan en moet de eigenaar zijn hulpmiddelen in de eigen woning zetten, of in de berging of fietsenstalling. Soms zijn de regels hier niet duidelijk over. U kunt dit dan bespreken met de VvE.

Laadpaal plaatsen

Voor de aanleg van een laadpaal voor een elektrische auto is toestemming nodig van de VvE. De VvE bepaalt ook de voorwaarden.

Beveiliging met camera’s

De VvE mag camera's plaatsen in het gebouw als daarbij de privacyregels worden gevolgd. Als de camera's worden geplaatst om de veiligheid van personen en goederen te bewaken, mag dat. De inbreuk op de privacy moet zo klein mogelijk zijn. Iedereen moet weten dat er camerabewaking is, bijvoorbeeld door het plaatsen van bordjes. De camera's mogen niet in de woningen of de openbare ruimte filmen. Ze mogen alleen gemeenschappelijk binnenruimten filmen, zoals gangen, hallen, trapportalen, parkeergarages. De beelden mogen niet langer dan vier weken worden bewaard.

Bewoners die zelf een camera ophangen mogen alleen hun eigen bezittingen filmen. In een appartementencomplex filmt een camera meestal ook een deel van de gemeenschappelijke ruimte. Dat betekent dat de andere eigenaren er iets over te zeggen hebben. Er is dus toestemming nodig van de VvE-vergadering. Ook als u zelf een camera ophangt, moet u zich aan de privacyregels houden. U moet ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de buren zo klein mogelijk is. 

Huisdieren

Huisdieren zijn niet altijd toegestaan.

Was ophangen

U mag uw was niet overal te drogen hangen waar u wilt. Op de galerij bijvoorbeeld is dat meestal niet toegestaan.

Barbecue

Uw buren en bovenburen kunnen last hebben van de rook van een barbecue op uw balkon. Daarom is dit vaak niet toegestaan. Mag u de barbecue wel op het balkon gebruiken? Houd dan altijd een blusemmer bij de hand als u gaat barbecueën en zorg ervoor dat uw barbecue op een stabiele ondergrond staat en uit de wind.

Meebetalen moet altijd

De eigenaar van een appartement betaalt maandelijks geld aan de VvE voor gezamenlijke kosten, klein onderhoud en voor een reservering voor groot onderhoud. Gezamenlijke kosten zijn bijvoorbeeld de elektriciteit en de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten, de premie voor woonhuisverzekeringen en vaak ook de kosten van een huismeester of onderhoudsbedrijf. Het maandbedrag is een voorschot dat is gebaseerd op de begroting die is vastgesteld door de vergadering.

Elke eigenaar betaalt een deel van de totale kosten. De eigenaar van een groot appartement betaalt meer dan de eigenaar van een klein appartement. Als u uw bijdrage te hoog vindt, kunt u dat op de VvE-vergadering bespreken.