Hoe brandveilig is mijn huurwoning?

Als u in een huurhuis woont, bent u samen met uw verhuurder verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Uw verhuurder moet ervoor zorgen dat het gebouw en de installaties veilig zijn. In huis kunt u zelf veel doen om brand te voorkomen en om een beginnende brand te bestrijden. Dit moet u weten over brandveiligheid in uw huurwoning.

Een woningbrand is een ingrijpende gebeurtenis. Ook als de brand snel onder controle is, kunt u er erg van schrikken. Een woningbrand geeft ook snel veel schade. Een brandveilige woning is daarom erg belangrijk.

Gebouw en installaties

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woning en de technische installaties voldoen aan de wet. De regels hiervoor staan in het Bouwbesluit. De verhuurder moet ervoor zorgen dat de stroomvoorziening, de gasaansluiting, de verwarmingsinstallatie en de voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimten veilig zijn.

Rookmelders

De verhuurder moet zorgen voor rookmelders op iedere verdieping. Heeft uw huurwoning geen rookmelders? Dan kunt u de verhuurder vragen om deze te plaatsen. Doet de verhuurder dat niet, dan kunt u de huurcommissie om hulp vragen.

Vluchtroute

Als u in een flat of een ander gebouw met meer woningen woont, is het belangrijk dat er een veilige vluchtroute is bij brand. De verhuurder is verantwoordelijk voor een veilige vluchtroute, waarbij u niet afhankelijk bent van een lift. De vluchtroute moet ook duidelijk zijn aangegeven in het gebouw.

Het is belangrijk dat er niets in de weg staat op de vluchtroute. Denk aan afval of grof vuil, maar ook aan rollators of een scootmobiel. Huurders en verhuurder moeten er samen voor zorgen dat de vluchtroute vrij is. Het is ook belangrijk dat er geen brandbare spullen in gemeenschappelijke ruimten liggen, zoals oud papier of oude meubels. Als er brand ontstaat, kan die zich sneller verspreiden via brandbaar materiaal.

Schoorsteen

Gebruikt u een open haard of kachel? Dan is het belangrijk dat de schoorsteen regelmatig wordt schoongemaakt door een deskundig bedrijf. Soms is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk, soms de huurder. Dat ligt aan de afspraken in het huurcontract. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw houtkachel of open haard. Dit is belangrijk voor de brandveiligheid, maar ook om het risico op koolmonoxide terug te dringen. Koolmonoxide is een zeer giftig gas zonder kleur of reuk. Als u dit gas inademt, kunt u ongemerkt bewusteloos raken en overlijden aan koolmonoxidevergiftiging. Het is verstandig om bij een kachel of open haard een koolmonoxidemelder op te hangen.

Dit kunt u doen in huis

Laat u niet verrassen door een woningbrand. Dit kunt u doen om het risico te verkleinen.

De droogtrommel regelmatig schoonmaken

Een droogtrommel kan brand veroorzaken als het apparaat zijn warmte niet goed kwijt kan. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de filters verstopt zitten of als de afvoerslang niet goed werkt. Maak uw droogtrommel daarom regelmatig schoon.

De afzuigkap regelmatig schoonmaken

De afzuigkap is een verzamelplaats van vet en vuil. De afzuigkap is ook een plaats waar u vaak met vuur en hete pannen werkt. Als er een brand ontstaat in de keuken, bijvoorbeeld door een vlam in de pan, kan dit door het vet in de afzuigkap snel erger worden. Houd het filter in de afzuigkap dus altijd schoon en vervang het regelmatig.

Veilig omgaan met elektriciteit

Kortsluiting is een veel voorkomende oorzaak voor brand. Kortsluiting kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld omdat u te veel apparaten aansluit op één stopcontact. Of omdat elektrische kabels versleten zijn of een apparaat niet goed is aangesloten. Zorg dat u veilige contactdozen en verlengsnoeren gebruikt. Gebruik bij het opladen van apparaten en accu’s altijd de opladers die bij het apparaat horen. Doe dat liever niet ’s nachts, maar overdag als u thuis bent. Leg het apparaat niet in het volle zonlicht en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat vol is. Laad een fietsaccu liever niet in huis op. Een rookmelder zorgt voor extra veiligheid in de ruimte waar u oplaadt.

Branddeken en brandblusser kopen

Het is verstandig om een beginnende brand in huis snel te blussen. In veel gevallen is een blusdeken een goede manier om een kleine brand te bestrijden, bijvoorbeeld als er een kaars is omgevallen. Zorg dus dat u altijd een blusdeken bij de hand heeft. Voor een vlam in de pan is een blusdeken geen goed idee. Een vlam in de pan kunt u het best bestrijden door een deksel op de pan te leggen, zodat er geen lucht meer bij het brandende vet kan komen. Lukt dat niet, dan heeft u een brandblusser nodig die geschikt is voor het blussen van vet. Het is verstandig om een brandblusser te kopen waarmee u verschillende materialen kunt blussen.

Welke verzekering heeft u nodig?

Uw verhuurder is verantwoordelijk voor de verzekering van het gebouw en alles wat eraan vastzit, zoals de installaties, een keuken met ingebouwde apparaten en vloer- en muurtegels die niet makkelijk weg te halen zijn. Hiervoor moet de verhuurder een woonhuisverzekering afsluiten. Deze verzekering keert uit als het gebouw door brand is beschadigd.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor uw losse spullen in huis, zoals uw meubels, gordijnen en vloerbedekking die u makkelijk kunt loshalen. Als u schade heeft door brand, kunt u deze schade verhalen op uw inboedelverzekering.

Heeft u zelf veranderingen aangebracht in uw huurwoning, zoals een betere keuken of badkamer? Dan is uw verhuurder niet verplicht om deze verbeteringen te herstellen na een brand. Soms kunt u hiervoor wel een vergoeding krijgen van uw inboedelverzekering. Dit heet huurdersbelang. In uw polis kunt u nazoeken welk bedrag of percentage u vergoed kunt krijgen.