Hoe krijg ik subsidie voor woningisolatie?

De overheid geeft 84 miljoen subsidie aan huiseigenaren die minimaal twee isolatiemaatregelen treffen. Per huis is tot maximaal tienduizend euro beschikbaar. Zo kunt u ongeveer twintig procent van de kosten vergoed krijgen. De regeling loopt tot en met 31 december 2020.

De subsidie is bedoeld voor de volgende vijf isolatiemaatregelen:
  • spouwmuurisolatie
  • dakisolatie
  • vloerisolatie en/of bodemisolatie
  • gevelisolatie
  • plaatsing HR++ glas of triple-glas
Voor isolatie van een eventuele aanbouw of nieuwbouw kunt u geen subsidie krijgen. Op de website van MilieuCentraal staat meer informatie en uitleg over energiebesparende maatregelen.

Uw woning verduurzamen: isoleren kun je leren

Voorwaarden

U krijgt de subsidie alleen als u twee of meer energiebesparende maatregelen laat uitvoeren. Daarvoor moet u een bouwbedrijf inschakelen dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De maatregelen zelf uitvoeren mag niet. U krijgt alleen subsidie voor een maatregel die de isolatie aanzienlijk verbetert. In de voorwaarden staat precies hoe groot die aanzienlijke verbetering moet zijn. Ook gelden er minimum afmetingen voor de woning. Voor een hele kleine woning is er geen subsidie. Een paar voorbeelden.
  • De spouwmuren van een tussenwoning moeten een oppervlakte hebben van minimaal 15 vierkante meter om subsidie te krijgen voor spouwmuurisolatie.
  • Het dak van een tussenwoning moet groter zijn dan 31 vierkante meter om subsidie te krijgen voor dakisolatie.
Voor verschillende woningtypen gelden verschillende minimum afmetingen.

Aanvullende maatregelen

U kunt ook subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen, zoals isolerende buitendeuren, een energiezuinig ventilatiesysteem en een slimme thermostaat. Voor iedere maatregel geldt een vast subsidiebedrag. Zo ontvangt u voor een isolerende buitendeur 80 euro subsidie per vierkante meter.

Maximaal isoleren

Een extra subsidie is er voor huiseigenaren die een maximum aan energiebesparende isolatiemaatregelen willen. Dit heet een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een pakket energiebesparende maatregelen die allemaal aan zeer hoge eisen voldoen. Daarvoor kunt u een bonusbedrag ontvangen. De totale subsidie bedraagt dan maximaal vijftienduizend euro, inclusief de bonus.

Advies

Wilt u weten welke maatregelen het beste rendement opleveren en welke maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning? Dan kunt u de HuisScan doen. Ook kunt u een maatwerkadviesrapport aanvragen. Een deskundige stelt dit rapport op. Dit rapport geeft de huidige situatie van uw woning aan en brengt de mogelijke energiebesparende maatregelen in kaart. Ook laat het rapport zien wat de kosten zijn en in welke periode u deze kunt terugverdienen omdat u energie gaat besparen. Het rapport helpt u om de keuze te maken of isolatie zinvol is. Een maatwerkadviesrapport kost gemiddeld tussen de 200 en 300 euro. Als u op basis van het rapport minimaal twee energiebesparende maatregelen laat uitvoeren, ontvangt u voor het rapport 150 euro subsidie.  

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor de energiebesparende maatregelen aan via die website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de website staat ook een rekenhulpmiddel waarmee u de subsidie kunt inschatten. De subsidieaanvraag kunt u pas indienen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Uiterlijk binnen 13 weken na de aanvraag krijgt u schriftelijk antwoord. De subsidie krijgt u pas achteraf. U heeft dus zelf geld nodig om de maatregelen te betalen. Heeft u hiervoor financiering nodig? Bespreek dit dan met uw bank.